Ngoại chấn thương: Gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay

Chia sẻ: womanhood911_07

Trình bày các vấn đề: 1. Biện luận chuẩn đoán 2. Chẩn đoán phân biệt với sai khớp vai 3. Biến chứng gãy cổ PT xương cánh tay 4. Điều trị gãy cổ PT xương cánh tay 5. Gẫy mấu động lớn: chẩn đoán và điều trị

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản