Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 47 trang

1
947
lượt xem
201
download

Nhắc đến IF chúng ta thường nhắc đến 3 hay 4 loại If nhưng đằng sau đó If còn có nhiều loại nữa ,,, 1.If....then :Nếu...thì VD: If she can't come to us,then we will have to go and see her 2.If dùng trong dạng câu không phải điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó VD:If you want to learn a musical instrument,you have to practice If you did not do much maths at school,you will find economics difficult to understand If that was Marry,why didn't she stop and stay hello...

Đồng bộ tài khoản