NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Chia sẻ: toan184

Mệnh đề quan hệ có khi được gọi là mệnh đề tính từ, có lẽ vì nó bổ nghĩa cho danh từ. Tuy nhiên, mệnh đề quan hệ không đơn giản như một tính từ và vị trí của nó cũng không như vị trí của tính từ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản