Ngữ văn 7 bài 19: Bài giảng Rút gọn câu

Chia sẻ: kyniem07

Rèn cho các em kỹ năng chuyển đổi câu từ đầy đủ sang rút gọn đồng thời giáo dục các em ý thức sử dụng câu rút gọn đúng, phù hợp với văn cảnh, tránh khiếm nhã trong giao tiếp hàng ngày.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngữ văn 7 bài 19: Bài giảng Rút gọn câu

KIỂM TRA BÀI CŨ
Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau:
- Lan đã làm bài tập Toán chưa?
CN VN

- Làm rồi.

- Cậu cho mình mượn vở nhé!
CN VN
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU

I. Thế nào là rút gọn câu?
1) Ví dụ a. Học ăn, học nói, học gói, học
mở. (Tục ngữ)
-> Lược bỏ chủ ngữ

-> Ngụ ý hành động trong câu
là lời khuyên chung cho mọi
người.

b. Chúng ta học ăn học nói, học
CN VN
gói, học mở.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
I. Thế nào là rút gọn câu?
c. Hai ba người đuổi theo nó. Rồi
1) Ví dụ
CN VN
ba bốn người, sáu bảy người.

(Nguyễn Công Hoan)
-> Lược bỏ vị ngữ

-> Rồi ba bốn người, sáu bảy người
CN
đuổi theo nó.
VN
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
I. Thế nào là rút gọn câu?
1) Ví dụ d. Bao giờ cậu đi Hà Nội?
CN VN
- Ngày mai.
-> Lược bỏ cả chủ ngữ, vị ngữ

-> Ngày mai tôi đi Hà Nội
CN VN
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
I. Thế nào là rút gọn câu?
1) Ví dụ c. Hai ba người đuổi theo nó. Rồi
ba bốn người, sáu bảy người.
(Nguyễn Công Hoan)

d. Bao giờ cậu đi Hà Nội?

- Ngày mai.

-> Câu ngắn gọn hơn, thông tin
nhanh hơn, tránh lặp từ.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
I. Thế nào là rút gọn câu?
1) Ví dụ
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)

Khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần câu, tạo
thành câu rút gọn. Việc lược bỏ một số thành phần câu
thường nhằm mục đích sau:
- Làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh, vừa
tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước.
- Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của
chung mọi người (lược bỏ chủ ngữ).
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU


Bài tập 3 (SGK).Vì sao cậu bé và người khách trong câu
Chuyện dưới đây hiểu lầm nhau? Qua câu chuyện này
em rút ra được bài học gì về cách nói năng?
Hôm sau, có người khách lại chơi, hỏi:
-Bố cháu có nhà không ?
Thằng bé ngẩn ngơ hồi lâu, sực nhớ ra, sờ vào túi không thấy
giấy,liền nói:
-Mất rồi !
Ông khách sửng sốt:
-Mất bao giờ ?
-Thưa...tối hôm qua.
-Sao mà mất nhanh thế ?
-Cháy ạ.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
Bài tập 3 (SGK).
Hôm sau, có người khách lại chơi, hỏi:
-Bố cháu có nhà không ?
Thằng bé ngẩn ngơ hồi lâu, sực nhớ ra, sờ vào túi không thấy
giấy,liền nói:
-Mất rồi ! -> Câu rút gọn
Ông khách sửng sốt:
-Mất bao giờ ?
-Thưa...tối hôm qua. -> Câu rút gọn
-Sao mà mất nhanh thế ?
-Cháy ạ. -> Câu rút gọn
-> Phải cẩn thận khi dùng câu rút gọn vì dùng câu rút gọn
không đúng dễ gây hiểu lầm, hiểu sai thông tin.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
a) Sáng chủ nhật, trường em tổ
I. Thế nào là rút gọn câu?chức cắm trại. Sân trường thật
đông vui. Chạy loăng quăng.
1) Ví dụ Nhảy dây. Chơi kéo co.
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)
-> Rút gọn chủ ngữ
II. Cách dùng câu rút gọn
1) Ví dụ:  Không nên rút gọn vì
sẽ làm câu khó hiểu.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
b. Mẹ ơi, hôm nay con được một
điểm 10.
I. Thế nào là rút gọn câu? -Con ngoan quá ! Bài nào được
1) Ví dụ điểm 10 thế ?
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK) -Bài kiểm tra toán.
Câu rút gọn  Câu nói khiếm
II. Cách dùng câu rút gọn nhã, thiếu lễ phép với mẹ.
1) Ví dụ: - Lan ơi, hôm nay tớ được một
điểm 10.
-Bạn giỏi thế! Bài nào được
điểm 10 ?
-Bài kiểm tra toán.
Khi rút gọn, cần chú ý đến tình
huống giao tiếp cụ thể (tuổi tác, vị
thế xã hội giữa người nói với
người nghe, nơi diễn ra giao tiếp..).
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
c. Em có nhận xét gì nếu rút
gọn chủ ngữ ở các câu in đậm
I. Thế nào là rút gọn câu? dưới đây?
1) Ví dụ Cô Tâm ôm chặt lấy em:
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK) - Cô biết chuyện rồi. Cô
thương em lắm!
II. Cách dùng câu rút gọn ... Cô giáo Tâm gỡ tay Thuỷ, đi
1) Ví dụ: lại phía bục mở cặp lấy một
quyển sổ cùng với chiếc bút
máy nắp vàng đưa cho em tôi
và nói:
- Cô tặng em. Về trường mới,
em cố gắng học tập nhé!
-> Nếu rút gọn chủ ngữ sẽ làm mất
sắc thái tình cảm thương xót của cô
giáo đối với Thuỷ.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU


I. Thế nào là rút gọn câu?
1) Ví dụ
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)
II. Cách dùng câu rút gọn
1) Ví dụ:
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)
Khi rút gọn câu, cần chú ý:
- Không làm cho người nghe, người đọc hiểu sai hoặc hiểu
không đầy đủ nội dung câu nói;
- Không biến câu nói thành một câu cộc lốc, khiếm nhã.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU


I. Thế nào là rút gọn câu?
1) Ví dụ
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)
II. Cách dùng câu rút gọn
1) Ví dụ:
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)
III. Luyện tập:
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
III. Luyện tập:
Bài tập 1
a) Xác định câu rút gọn, thành phần rút gọn trong ví dụ
dưới đây?
1. Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm.
Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
Rút gọn CN
2. Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười. Căn phòng bỗng im
bặt. Rút gọn VN
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
III. Luyện tập:
Bài tập 1
b) Khôi phục lại những thành phần câu đã được rút gọn.
1. Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm.
Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
-> Tôi vừa thương vừa ăn năn tội mình.
CN VN

2. Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười. Căn phòng bỗng im
bặt.
-> Cả tiếng cười cũng ngừng.
CN VN
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
III. Luyện tập:
Bài tập 2:
Trong các câu tục ngữ sau, câu nào là câu rút gọn?
Những thành phần nào của câu được rút gọn? Rút gọn
câu như vậy để làm gì?
a. Người ta là hoa đất.
b. ăn quảgọn chủ ngữ cây.
-> Rút nhớ kẻ trồng
c. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.
d. Tấc đất tấcchủ ngữ
-> Rút gọn vàng.

-> Câu b và câu c là những câu tục ngữ nêu quy tắc ứng
xử, kinh nghiệm chung cho mọi người nên có thể rút gọn
chủ ngữ làm cho câu tục ngữ trở nên cô đọng, súc tích,
thông tin nhanh hơn.
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
III. Luyện tập:
Bài tập 3: Hãy tìm câu rút gọn trong các ví dụ dưới đây.
Khôi phục những thành phần câu được rút gọn. Cho biết vì sao
trong thơ, ca dao thường có nhiều câu rút gọn như vậy?
a, Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
( Bà Huyện Thanh Quan)
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU
III. Luyện tập:
Bài tập 3: Hãy tìm câu rút gọn trong các ví dụ dưới đây.
Khôi phục những thành phần câu được rút gọn. Cho biết vì sao
trong thơ, ca dao thường có nhiều câu rút gọn như vậy?
b. Đồn rằng quan tướng có danh,
Cưỡi ngựa một mình, chẳng phải vịn ai
Ban khen rằng: “Ấy mới tài”
Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
Đánh giặc thì chạy trước tiên,
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)
Giặc sợ, giặc chạy về nhà,
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
(Ca dao)
TIẾT 78: RÚT GỌN CÂU


I. Thế nào là rút gọn câu?
1) Ví dụ
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)
II. Cách dùng câu rút gọn
1) Ví dụ:
2) Kết luận: Ghi nhớ (SGK)
III. Luyện tập:
IV. Hướng dẫn về nhà:
*Hướng dẫn về nhà:
• Làm bài tập 4 (T18).
• Học thuộc ghi nhớ
• Chuẩn bị bài mới: “Đặc điểm chung của
văn nghị luận”.

Top Download Ngữ Văn - Tiếng Việt

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản