Ngữ văn 7 bài 22: Giáo án Thêm trạng ngữ cho câu

Chia sẻ: ninhninh91

Giúp các em nhận biết thành phần trạng ngữ của câu. Phân biệt các loại trạng ngữ. Sử dụng trạng ngữ đúng hoàn cảnh nói, viết tăng thêm ý nghĩa cho sự diễn đạt.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngữ văn 7 bài 22: Giáo án Thêm trạng ngữ cho câu

Giáo án Ngữ văn lớp 7

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂUA-Mục tiêu:
- Kiến thức: + Nắm được khái niệm trạng ngữ trong câu
+ Ôn lại các loại trạng ngữ đã học ở tiểu học.
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng thêm thành phần trạng ngữ vào các vị
trí khác nhau
- Thái độ: Xác định chính xác trạng ngữ để thêm vào cho câu.
B-Chuẩn bị của thầy và trò:
- Thầy: SGK, bài soạn, bảng phụ
- Trò: SGK, vở bài tập.
C-Kiểm tra bài cũ:
- Thế nào là câu đặc biệt? Nêu các tác dụng của câu đặc biệt?
- Cho biết trong các câu văn sau đây, câu nào là câu đặc biệt?
a- Ôi mùa hè! Mùa hè đã đến rồi! Hoa phượng nở đỏ rực
b- Vào mùa hè, mọi người thường đi tắm biển.
D-Bài mới:
 Vào bài: Từ: Mùa hè trong câu văn (b) giữ chức vụ gì trong
câu?
Cách thêm trạng ngữ vào câu như vậy có ý nghĩa gì ta sẽ
tìm hiểu qua bài học hôm nay.


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẦY HĐ TRÒ
I/ Đặc điểm của * Hoạt động 1:
trạng ngữ: + Gọi HS đọc đoạn trích (ghi trên - HS đọc.

1
Giáo án Ngữ văn lớp 7

 Bài tập: bảng phụ)
- Dưới bóng tre - Dựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu - Trình bày tư
xanhbổ xung học hãy xác định trạng ngữ trong mỗi của mình
thông câu trên?
tin địa điểm - Các trạng ngữ tìm được bổ sung cho
- Đã từ lâu đời câu về những nội dung gì? - Ý kiến cá nhân
 bổ xung thời - Có thể chuyển các trạng ngữ nói
gian trên sang những vị trí nào trong câu?
- Đời đời kiếp == >Từ bài tập trên em hãy nêu các - HS đọc
kiếp  bổ xung đặc điểm của trạng ngữ? - Thảo luận
thời gian + Gọi HS đọc ghi nhớ nhóm nhỏ  cử
- Từ nghìn đời * Hoạt động 2: đại diện trình
nay  bổ xung + Gọi HS đọc bài tập 1/39 bày
thời gian - Bốn câu đều có cụm từ mùa xuân.
== > trạng ngữ Hãy cho biết trong câu nào cụm từ
 Ghi nhớ: mùa xuân là trạng ngữ? Trong những
SGK/39 câu còn lại cụm từ mùa xuân đóng vai
II/ Luyện tập: trò gì? - HS trình bày
1) Xác định + Gọi các nhóm trình bày thống
trạng ngữ: nhất ghi bảng
a-Mùa + Gọi HS đọc bài tập 2/40
xuân(1), mùa
xuân(2), mùa
xuân(3): Chủ ngữ - Tìm các trạng ngữ trong đoạn trích?
-Mùa + Gọi 3 em trình bày  nhận xét - Ý kiến cá nhân
xuân(4) : Vị ngữ


2
Giáo án Ngữ văn lớp 7

b- Mùa xuân:
trạng ngữ
c- ……mùa
xuân: phụ ngữ - Kể thêm các trạng ngữ khác mà em
cho cụm ĐT biết?
(cũng chuộng mùa + Gọi 3 em lên bảng đặt câu 
xuân) nhận xét  ghi điểm
d- Mùa xuân!
Câu đặc biệt
2) Trạng ngữ
trong đoạn trích:
a- … như báo
trước … và tinh
khiết: Cách thức
…khi đi
qua… còn tươi:
xác định thời gian
- Trong cái vỏ
xanh kia: Xác
định nơi chốn
- Dưới ánh
nắng : Xác định
nơi chốn
b- Với khả
năng….trên đây:
Cách thức diễn ra
sự việc.
3
Giáo án Ngữ văn lớp 7

3) Kể thêm các
loại trạng ngữ
khác:
- HS trình bày
 ghi điểm
E-Hướng dẫn tự học:
1) Bài vừa học:
- Thuộc, nắm vững các đặc điểm của trạng ngữ
- Làm bài tập 3/b/40
2) Bài sắp học: Chuẩn bị bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận
chứng minh
- Đọc đoạn văn
- Nắm được mục đích và phương pháp chứng minh
4
Giáo án Ngữ văn lớp 7

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

A-Mục tiêu:
- Kiến thức: + Nắm được công dụng của trạng ngữ (bổ sung
những thông tin tình huống và liên kết các câu, các đoạn trong bài)
+ Nắm được tác dụng của việc tách trạng ngữ
thành câu riêng (nhấn mạnh ý, chuyển ý, bộc lộ cảm xúc)
- Kĩ năng: Sử dụng trạng ngữ và tách trạng ngữ ra thành câu.
- Thái độ: Giáo dục HS có ý thức sử dụng trạng ngữ cho phù
hợp.
B-Chuẩn bị của thầy và trò:
- Thầy: SGK, bài soạn, bảng phụ
- Trò: SGK, vở bài tập.
C-Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các đặc điểm của trạng ngữ? Đặt một câu có trạng ngữ
chỉ nơi chốn?
- Xác định trạng ngữ trong những câu văn sau và cho biết trạng
ngữ được thêm vào các câu với mục đích gì?
Mùa xuân ! Mùa xuân đã về ! muôm hoa khoe sắc . Vào
mùa xuân , vạn vật như bừng tỉnh , đất trời như rộn rã tưng bừng để chào
đón mùa xuân .
D-Bài mới:
 Vào bài: Ở tiết học trước ta đã tìm hiểu các đặc điểm của
trạng ngữ khi được thêm vào câu , thế nhưng TN có những công dụng gì
thì các em chưa biết , trạng ngữ có thể được tách riêng thành câu hay
không , bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ hơn điều đó .

5
Giáo án Ngữ văn lớp 7NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ
I/ Công dụng của * Hoạt động 1:
trạng ngữ : + GV dùng bảng phụ
 Bài tập: ghi các ví dụ - HS đọc.
1) Trạng ngữ: + Gọi HS đọc các VD
a- + Thường 1/a, b/45, 46 - Ý kiến cá nhân
thường, vào - Hãy xác định và gọi tên
khoảng đó trạng ngữ được thêm vào - Ý kiến cá nhân
+ Sáng dậy, … trong câu a,b
+ Trên giàn hoa lí - Trạng ngữ có phải là
… thành phần bắt buộc của
+ Chỉ độ tám câu hay không? - Tranh luận với
chín giờ sáng, trên - Trong các câu văn trên bạntrả lời
nền trời trong trong có thể lược lược bỏ trạng
b- Về mùa đông, ngữ đi không? Vì sao?
== >Không thể lược (Xác định hoàn cảnh, điều - HS đọc
bỏ trạng ngữ vì nó bổ kiện diễn ra sự việcnội
sung ý nghĩa cho câu dung câu đầy đủ …)
về thời gian, nơi chốn - Trong một bài văn nghị - HS đọc
2) Trong văn nghị luận, em phải sắp xếp luận
luận trạng ngữ : Liên cứ theo những trình tự
kết các câu, các đoạn nhất định (thời gian,
với nhau. không gian, nguyên nhân, - Trình bày ý kiến cá
kết quả …). Trạng ngữ có nhân
 Ghi nhớ 1: SGK/46 vai trò gì trong việc thể


6
Giáo án Ngữ văn lớp 7

II/Tách trạng ngữ hiện trình tự lập luận ấy?
thành câu riêng: == >Từ bài tập trên em
 Bài tập: hãy nêu những công dụng - HS đọc
1) Trạng ngữ:”và của trạng ngữ ? - Ý kiến cá nhân
để… của nó”được + Đọc ghi nhớ /46
tách riêng thành * Hoạt động 2:
câunhấn mạnh ý(để + GV ghi VD trên
tin tưởng … của nó) bảng phụ (1/46)
 Ghi nhớ: SGK/47 + Gọi HS đọc VD
- Câu in đậm trong VD
có gì đặc biệt?
- Việc tách câu như trên
III/ Luyện tập: có tác dụng gì? Trạng ngữ
1) Công dụng của được tách riêng đứng ở vị - HS đọc
trạng ngữ trong các trí nào?
đoạn trích ==>Từ bài tập trên em hãy - Ý kiến cá nhân
a- Ở loại bài thứ cho biết những trường hợp
nhất, … nào thì ta tách trạng ngữ ra
- Ở loại bài thứ thành 2 câu riêng?
hai, … + Gọi HS đọc ghi nhớ
b- Đã bao lần … /47
- Lần đầu tiên * Hoạt động 3:
chập chững biết đi …
- Lần đầu tiên tập + Gọi HS đọc bài tập
bơi … 1/47
- Lần đầu tiên - Xác định trạng ngữ


7
Giáo án Ngữ văn lớp 7

chơi bóng bàn … trong các đoạn trích?
- Lúc còn học phổ - Nêu công dụng của các
thông … trạng ngữ ?
- Về môn hóa …. + Gọi 2 em trình
==>Các trạng ngữ bàynhận xétkết luận
trên có công dụng bổ
sung những thông tin
tình huống, vừa có tác
dụng liên kết các luận
cứ, làm cho đoạn văn
rõ ràng, mạch lạc.
2) Những trạng ngữ
được tách thành câu + Gọi HS đọc bài tập
riêng. Tác dụng: 2/47
a- Năm 72 (nhấn
mạnh thời điểm hi - Chỉ ra những trường hợp
sinh của nhân vật) tách trạng ngữ thành câu
b- Trong lúc … bồn riêng?
chồn (làm nổi bật - Nêu tác dụng của những
thông tin ở nòng cốt câu do trạng ngữ tạo
câu nhấn mạnh sự thành?
tương đồng của thông
tin ở trạng ngữ với
thông tin ở nòng cốt.
8
Giáo án Ngữ văn lớp 7

E-Hướng dẫn tự học:
1) Bài vừa học:
- Thuộc 2 ghi nhớ
- Làm bài tập 3/48
2) Bài sắp học: Kiểm tra tiếng Việt
- Ôn lại các kiến thức đã học bài: Rút gọn câu, câu đặc biệt, câu
rút gọn.
- Tập đặt câu, nhận dạng.
9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản