Ngữ văn lớp 11: Nghĩa của câu - Giáo án điện tử tuần 19

Chia sẻ: epoint27

Nhận thức được 2 thành phần nghĩa của câu ở những nội dung phổ biến & dễ nhận thấy của chúng. Có kĩ năng phân tích, lĩnh hội nghĩa của câu & kĩ năng đặt câu thể hiện được các tp nghĩa 1 cách phù hợp nhất.

Nội dung Text: Ngữ văn lớp 11: Nghĩa của câu - Giáo án điện tử tuần 19

Phạm Thị Thu Hằng Giáo án Ngữ văn 11- cơ bản

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12

Nghĩa của câu
A. Mục tiêu

- Nhận thức đc 2 tp nghĩa của câu ở những nd phổ biến & dễ nhận thấy của
chúng.

- Có lĩ năng pt, lĩnh hội nghĩa của câu & kĩ năng đặt câu thể hiện đc các tp
nghĩa 1 cách phù hợp nhất.

B. Trọng tâm

- Nghĩa sự việc

- Nghĩa tình thái

C. Đặc điểm bài

- Chú ý hình thức tồn tại của 2 tp nghĩa trong câu (kiểu loại từ…)

D. Tiến trình

1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới

Hđ GV - HS Yêu cầu cần đạt

I. Nghĩa của câu

- Xét VD: 1. Xét VD:

- VD: Phải trả những nghìn rưỡi phơ-răng. (NAQ) (a)

- Nếu viết lại thành:

+ Chỉ phải trả nghìn rưỡi phơ-răng (b)

+ Phải trả những nghìn rưỡi phơ-răng đấy (c)

Năm học: 2007 – 2008 1 Trường THPT chuyên Quang Trung
Phạm Thị Thu Hằng Giáo án Ngữ văn 11- cơ bản
- Pt:

+ Cả 3 câu cùng biểu hiện 1 sự việc duy nhất.

+ Tuy nhiên, xét về thđộ hay sự đgiá của ng nói thì 3 câu
trên rất khác nhau: giá nghin rưỡi phơ-răng đ/v ng nói ở
(a) là cao, trong khi đ/v ng nói ở (b) là thấp, còn đ/v ng
nói ở (c) thì k chỉ cho giá đó là cao, mà còn có ý muốn
ng đối thoại đbiệt lưu tâm đến điều ấy.

2. Nghĩa của câu:
- Như vậy có thể - Nghĩa sự việc: thành phần p/a sự tình
chia nghĩa của câu
- Nghĩa tình thái: thành phần p/a thđộ, sự đgiá của ng nói
ra làm mấy loại?
đ/v ng đối thoại.


- HS tìm hiểu VD ở
SGK:
II. Nghĩa sự việc

1. K/n
- Nghĩa sự việc là
tp nghĩa ntn? - Nghĩa sự việc của câu là tp nghĩa ứng với sự việc mà
câu đề cập đến.

- Sv trong HTKQ rất đa dạng, thuộc nhiều loại khác nhau

-> Câu cũng có những sv khác nhau.

2. Phân biệt:
- Ở 1 mức độ kq,
có thể pbiệt 1 số - Câu biểu hiện hành động
nghĩa sv k? - Câu biểu hiện trạng thái, tính chất, đặc điểm

- Câu biểu hiện quá trìnhNăm học: 2007 – 2008 2 Trường THPT chuyên Quang Trung
Phạm Thị Thu Hằng Giáo án Ngữ văn 11- cơ bản
- Câu biểu hiện tư thế

- Câu biểu hiện sự tồn tại

- Câu biểu hiện quan hệ: đồng nhất (là), so sánh (như…),
sở hữu (của), nguyên nhân (vì…), mục đích (để, cho…).

- Hình thức biểu hiện: những từ ngữ đóng vai trò CN,
VN, TN, KN, 1 số tp phụ khác.


- HS tìm hiểu VD ở
SGK.
* VD:

- Những từ ngữ nào - Chúng tôi xử sự thế này thật quả là k phải.
chủ yếu nói về sv, - Chỉ khổ một cái là tối nào tôi cũng phải nghe anh nói
hiện tượng? đến vợ con anh.

- Có mà ăn cho no bụng là phúc rồi.

3. Luyện tập

- HS làm BT theo * B1 (tr. 9):
các y/c của SGK: C1: diễn tả 2 sv: ao thu lạnh lẽo/ nước trong veo: trạng
thái

C2: 1 sv- đặc điểm (thuyền-bé)

C3: 1 sv- quá trình (sóng- gợn)

C4: 1 sv- quá trình (lá- đưa vèo)

C5: 2 sv: trạng thái (tầng mây- lơ lửng)

đặc điểm (trời- xanh ngắt)

C6: 2 sv: đặc điểm (ngõ trúc- quanh co)


Năm học: 2007 – 2008 3 Trường THPT chuyên Quang Trung
Phạm Thị Thu Hằng Giáo án Ngữ văn 11- cơ bản
trạng thái (khách- vắng teo)

C7: 2 sv- tư thế (tựa gối, buông cần)

- HS làm BT theo C8: 1 sv- hđ (cá- đớp)
các y/c của SGK: * B2 (SGK. 9):

- nghĩa tình thái: kể, thực, đáng (công nhận sự danh giá
là có thực, nhưng chỉ thực ở 1 phương diện nào đó), đáng
(ở phương diện khác thì là điều đáng sợ).

- Từ tình thái: có lẽ: 1 phỏng đoán chỉ mới là khả năng,
chưa hoàn toàn chắc chắn về sv (cả 2 chọn nhầm nghề)

- Câu có 2 sv & 2 nghĩa tình thái:

+ sv 1: họ cũng phân vân như mình – đc phỏng đoán
chưa chắc chắn (dễ= có lẽ, hình như).

+ sv 2: mình cũng k biết rõ con gái mình có hư hay là k –
ng nói nhấn mạnh = 3 từ tình thái (đến chính ngay).
- HS làm BT theo * B3 (SGK. tr9):
các y/c của SGK:
- Sự phù hợp với phần nghĩa sự việc: nói đến 1 ng có
nhiều p/c tốt thì k phải là ng xấu -> ở đây chỉ có thể là
tình thái khẳng định mạnh mẽ, nên chọn hẳn.
Tổ trưởng kí duyệt:

1. 2008
Năm học: 2007 – 2008 4 Trường THPT chuyên Quang Trung
Phạm Thị Thu Hằng Giáo án Ngữ văn 11- cơ bản
Cao Thị Hoan
Năm học: 2007 – 2008 5 Trường THPT chuyên Quang Trung
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản