Ngữ văn lớp 7 bài 24: Ý nghĩa văn chương

Chia sẻ: linhlinh8689

Giáo án này giúp các em học sinh nắm được nghệ thuật nghị luận đặc sắc, độc đáo của Hoài Thanh. Qua đó hiểu được quan niệm về nguồn gốc và công dụng của ý nghĩa văn chương trong lịch sử.

Nội dung Text: Ngữ văn lớp 7 bài 24: Ý nghĩa văn chương

Giáo án Ngữ văn lớp 7

TUẦN 27
TIẾT 97–VĂN BẢN


Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG
(Hoài Thanh)
A. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được quan niệm của nhà văn Hoài Thanh về nguồn gốc, công
dụng và ý nghĩa của văn chương trong lịch sử nhân loại.
- HS thấy được luận điểm và cách trình bày luận điểm về một vấn đề văn học
trong một bài văn nghị luận của nhà văn Hoài Thanh từ đó rút ra nghệ thuật
nghị luận đắc sắc, độc đáo của Hoài Thanh.
2. Kĩ năng:
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu văn bản nghị luận văn học;
- Xác định và phân tích luận điểm được triển khai trong văn bản nghị luận;
- Vận dụng kiến thức để trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận.
B. CHUẨN BỊ
-GV nghiên cứu bài, soạn bài, chuẩn bị tranh ảnh minh họa về tác giả và bảng phụ.
- HS học bài cũ, đọc trước văn bản đã học.
C. Bài mới


HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG

Hoạt động 1: I. TÌM HIỂU CHUNG
-GV hướng dẫn HS đọc với giọng rành 1. Đọc, tìm hiểu từ khó
mạch vừa xúc cảm, chậm và sâu lắng. *Từ khó: Theo 12 chú thích SGK.
- Chú ý các chú thích (4),(5),(9),(11)
1
Giáo án Ngữ văn lớp 7

? Nêu tóm tắt những nét chính về tác giả 2. Tác giả, tác phẩm
và tác phẩm? SGK, tr 61- 62
? có thể chí bố cục của bài văn như thế 3. Bố cục: 2 phần
nào? - Từ đầu đến “gợi lòng vịt tha”=>
?Tương ứng với mỗi phần có nội dung Nguồn
như thế nào? gốc cốt yếu của văn chương.
- Phần còn lại => Công dụng của
văn
? Bài văn thuộc kiểu nghị luận nào trong chương.
hai loại sau? Giải thích vì sao? 4. Phương thức nghị luận:
a) Nghị luận chính trị – xã hội Nghị luận văn chương => làm sáng tỏ
b) Nghị luân văn chương. một vấn đề của văn chương, đó là ý
Hoạt động 2: nghĩa văn chương.
Bước 1:
- HS chú ý phần thứ nhất của văn II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
bản. 1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương
? Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu - “Là lòng thương người, và rộng ra
của văn chương là gì? là thương cả muôn vật, muôn loài.
-Cốt yếu là cái chính, cái quan trọng ”
nhất chứ chưa phải là nói tất cả.
? Vậy, quan niệm như thế đã đúng
chưa?
? ngoài quan niệm của Hoài Thanh như
trên, em hãy nêu một số quan niệm về
văn chương mà em biết?
- “Văn chương bắt nguồn từ cuộc
sống lao động của con người.”
2
Giáo án Ngữ văn lớp 7

? Hoài Thanh viết: “Văn chương sẽ là + “Văn chương sẽ là ….vạn trạng” =>
hình dung của sự sống …….sáng tạo ra V/c phản ánh cuộc sống.
sự sống…” + “V/c còn sáng tạo ra sự sống” => V/c
Em hãy giải thích và tìm dẫn chứng để dựng ra những hình ảnh mới, đưa ra
làm rõ các ý đó? những ý tưởng hiện tại chưa có.
- Những câu hát về tình cảm gia
đình;
Những câu hát về tình yêu quê hương
đất nước; Những câu hát than thân.  Là quan niệm đúng, rất có lí nhưng
? Bên cạnh những bài xuất phát từ lòng không
thương người thì văn chương cũng có phải là duy nhất.
những bài nhằm mục đích châm biếm,
đả kích. Vậy từ thực tế đó em co suy
nghĩ như gì về quan điểm văn chương
của Hoài Thanh? 2. Công dụng của văn chương
Bước 2:
-HS đọc đoạn văn từ “ Vậy thì, hoặc
hình dung sự sống” đến hết văn bản và
trả lời câu hỏi.
? Để nêu lên tác dụng của văn chương,
tác giả đã nhắc lại nguồn gốc của văn
chương: “ Nguồn gốc của văn chương
đều là tình cảm, là lòng vị tha”. Từ đó,
tác giả chỉ ra công dụng lớn lao của văn - Khơi dậy những trạng thái cảm xúc
chương là gì? cao
- “ giúp cho tình cảm và gợi lòng vị thượng của con người.
tha”. => Văn chương có sức cảm hóa lạ lùng.
3
Giáo án Ngữ văn lớp 7

? Theo Hoài Thanh, công dụng của văn - Rèn luyện, mở rộng thế giới tình
chương đối với con người có biểu hiện cảm của
cụ thể như thế nào? thể hiện trong con người.
những câu văn nào?  Văn chương đã chăm lo, vun đắp,
-Một người hằng ngày….hay sao? làm
- Văn chương gây cho ta…đến trăm giàu cho đời sống tâm hồn, tình cảm
nghìn lần. của con người  Văn chương làm
giàu tình cảm con người.
? Tiếp theo, Hoài Thanh dành hai câu
văn để nói về công dụng của văn
chương đối với đời sống xã hội. Em hãy - Văn chương làm đẹp và hay những
cho biết đó là hai câu văn nào? thứ
? Khi nói: “Có kẻ nói…tiếng suối nghe bình thường trong cuộc sống.
mới hay ”, tác giả muốn khẳng định sức
mạnh nào của văn chương? - Các thi nhân, văn nhân làm giàu
? Khi nói: “ Nếu pho lịch sử…nghèo nàn thêm cho lịch sử nhân loại.
đến bậc nào ”, tác giả muốn nói lên sức
mạnh nào của văn chương?  Văn chương làm đẹp, làm giàu cho
? Qua đây em thấy, văn chương có tác cuộc sống.
động mạnh mẽ đến cuộc sống xã hội
như thế nào?
? Như vậy, bằng 4 câu văn bàn về công
dụng của văn chương, Hoài Thanh đã
giúp ta hiểu thêm những ý nghĩa sâu sắc
nào của văn chương?
4
Giáo án Ngữ văn lớp 7

- Văn chương làm giàu tình cảm con
người III. TỔNG KẾT
- Văn chương làm đẹp, làm giàu cho
cuộc sống. 1. Nội dung:
Hoạt động 3: Ghi nhớ ( sgk/tr.63 )
? Tác phẩm nghị luận văn chương của
Hoài Thanh mở ra cho em những hiểu 2. Nghệ thuật:
biết mới mẻ, sâu sắc nào về ý nghĩa của .
văn chương?
? Bài văn nghị luận của Hoài Thanh có
gì đặc sắc? Hãy chọn một trong số các ý
sau để trả lời:
a) Lập luận chặt chẽ, sáng sủa;
b) L.L chặt chẽ, sáng sủa và giàu cảm
xúc;
c) Vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc, hình
ảnh.
? Hãy tìm một đoạn trong văn bản để
dẫn chứng và làm rõ ý đã chọn?
? Qua văn bản này, em hiểu thêm điều
gì về tác giả Hoài Thanh?
- Am hiểu văn chương.
- Có quan điểm rõ ràng, xác đáng về
văn chương.
- Trân trọng, đề cao văn chương.


D. CỦNG CỐ – DẶN DÒ
5
Giáo án Ngữ văn lớp 7

- Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì? Và văn chương
có công dụng như thế nào?
- HS học bài cũ, nắm nội dung và nghệ thuật của văn bản; chuẩn bị bài mới:
Tiết 98.
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản