Ngữ văn lớp 9 " Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La-phông-ten "

Chia sẻ: nhathuy512010_ck

Tài liệu tham khảo bài giảng Ngữ văn lớp 9 " Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La-phông-ten "

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngữ văn lớp 9 " Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La-phông-ten "

Ti t107­N g÷  n  ­  
Õ     V¨ 9 Bµi21

V¨ b¶n

G io  ª   guyÔ n  n  ú  n
¸ vi n:N V¨ K L©
­
Tr êng  C S 
TH T«n ThÊtTï
  ng
KiỂM TRA BÀI CŨ: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN


Câu 1: Hãy điền tên 3 tác giả :Hi-pô-lit-ten, Buy-phông và La-phông-ten
vào chỗ trống ứng với lời giới thiệu đúng về tác giả.


Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp thế kỷ XVII,
La-phông-ten Tác giả bài thơ “Chó sói và cừu non”.
Nhà vạn vật học, nhà văn Pháp thế ký XVIII,
Buy-phông tác giả công trình Vạn vật học nổi tiếng.Triết gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp thế kỷ XIX,
tác giả công trình nghiên cứu về La-phông -ten
Hi-pô-lit-ten và thơ ngụ ngôn của ông.
KiỂM TRA BÀI CŨ: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN


Câu 2: Dưới ngòi bút của Buy-phông, hình ảnh cừu và sói hiện ra như
thế nào?Ngu ngốc, sợ sệt, đần độn
 hiền lành, vô hại
Thù ghét sự kết bạn, lấm
lét,hoang dã, gớm ghiếc  có
hại, đáng ghét
KiỂM TRA BÀI CŨ: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN


Câu 3: Vì sao Buy-phông lại có cách nhìn như vậy về sói và cừu? Ông
nhìn nhận sự vật dưới góc độ nào?
Buy-phông là một nhà khoa
học, ông nhìn nhận sự việc
theo quan điểm chính xác, vì
vậy ông chỉ nêu lên những
đặc điểm cơ bản(về mặt sinh
học) của chúng (nói chung).
Môn Ngữ Văn 9
Tiết 107, Bài 21

 
 
 
VB- 107: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN
(tiếp) tích chi tiết:
III.Phân

1)Hai con vật (sói và cừu)
dưới ngòi bút của Buy –
phông-một nhà khoa học.
+Con cừu:Ngu ngốc, sợ
sệt, đần độn
 hiền lành, vô hại


+Con sói:Thù ghét sự kết
bạn, lấm lét,hoang dã,
gớm ghiếc  có hại, đáng
ghét
VB- 107: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN
(tiếp) tích chi tiết:
III.Phân Nhà thơ La-phông-ten đã xây dựng hình
1)Hai con vật (sói và cừu) ảnh cừu như thế nào?
dưới ngòi bút của Buy –
*La phông-ten ất hiện?Thái đ nh
*Hoàn cảnh xucòn nhận thấy ộ, ững
phông-một nhà khoa học.
điều từ…củ ở m u đối cừ sói?Qua
ngôngì khác a cừẹ con vớiu ? Tại
2)Chó sói và cừu trong thơ sao ông ảm nh ng lòng thương
đó, em clại “độận được điều gì?
ngụ ngôn La-phông-ten: cảm”?
*Nhân vật: là một chú cừu non (chiên con) cụ thể
a)Hình tượng cừu: *Hoàn cảnh xuất hiện : Đang đối mặt trước một
+Một chú cừu non(cụ thể) con sói hung ác bên bờ suối.
trong một hoàn cảnh cụ *Thái độ, ngôn từ(xưng hô, đối đáp): Xin bệ hạ,kẻ
thể (đối mặt với chó sói hèn này,ngài,khi tôi còn chửa ra đời, tôi đang bú
bên dòng suối). mẹ… dịu dàng,mềm mỏng,đáng thương…
+Tính cách và thái độ: *Thể hiện tình mẫu tử cao ẫẹp, là c,ự chịucđựng tlà
*Tính cách: Hiền lành, nh đn nhụ s ý thứ mình ự
Hiền lành, nhẫn nhục, ý nguyyếu,snhúnsinh của cừu mẹ c nhút nhát… ấp
kẻ ện, ự hi nhường đến mứ cho con bất ch
thức là kẻ yếu… hiểm nguy.

+Thể hiện tình mẫu tử cao
đẹp.
VB- 107: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN
(tiếp) tích chi tiết:
III.Phân Theo La-phông-ten , chó sói có đơn giản là
1)Hai con vật (sói và cừu) tên bạo chúa khát máu và đáng ghét không?
dưới ngòi bút của Buy – Vì sao?
phông-một nhà khoa học. Qua những so sánh, ề hìnhtích, Hi-pô-
Nêu những chi tiết v phân ảnh chó
2)Chó sói và cừu trong thơ lit-tenưới mắtluận như thế nào về
sói d đã kết nhìn của La-phông-ten
ngụ ngôn La-phông-ten: hình ảnh chó sói?

*Nhân vật: là một con chó sói cụ thể, một gã vô
a)Hình tượng cừu:
lại
b)Hình tượng sói: *Sói muốn kiếm cớ gây sự, cho rằng cừu làm
+Một con chó sói(cụ thể) đục nguồn nước, nói xấu sói... sói đói
đói meo, gầy giơ xương. meo,muốn ăn thịt cừu một kẻ độc ác, là bạo
+Tâm địa độc ác, gian chúa của cừu.
*Chó sói có tính cách phức tạp:độc ác mà khổ
giảo,hống hách, đáng
sở, một tên trộm cướp mà bất hạnh, đói khát,
ghét
vụng về, thường xuyên bị mắc mưu, bị ăn đòn,
bi tkịch của trự mộc cướp
+Mộ tên s ộ đ ác bị truy đuổi…
nhưng khốn khổ và bất -Buy-phông dựng một vở bi kịch về sự độc ác
hạnh, đáng cười.
-La-phông-ten dựng một vở hài kịch về sự ngu
hài kịch của sự ngu ngốc
ngốc.
VB- 107: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN
(tiếp) tích chi tiết:
III.Phân Hãy đối chiếu hai cách tả của hai ngòi bút:
1)Hai con vật (sói và cừu) Buy-phông và La-phông-ten, từ đó rút ra nghệ
dưới ngòi bút của Buy – thuật sáng tạo của một nhà nghệ sĩ.
phông-một nhà khoa học.
2)Chó sói và cừu trong thơ
Buy-phông-nhà KH. La-phông-ten-nhà NS.
ngụ ngôn La-phông-ten:

3)Sự sáng tạo của nhà
nghệ sĩ: Tả chính xác, khách Quan sát tinh tế, nhạy cảm,
+Quan sát tinh tế, nhạy cảm, quan, dựa trênquan sát, trí tưởng tượng phong phú.
trí tưởng tượng phong phú, nghiên cứu, phân tích Nhập thân vào đối tượng
phóng khoánghình ảnh để khái quát những để giúp người đọc hiểu thêm,
chân thực, gợi cảm. đặc tính cơ bản của nghĩ thêm về đạo lý trên đời
từng loài vật (về cái thiện và cái ác,
+Biện pháp nghệ thuật: nhân
sự đối mặt giữa kẻ yếu
hoá  Phù hợp chuyện ngụ
và kẻ mạnh…).Cừu và sói
ngôn.
đã được nhân hoá thể hiện
+Xúc cảm trước nhân vật những tâm trạng và tính cách
(loài vật). khác nhau…
+Gởi gắm bài học đạo lý sâu Đó là đặc điểm bản chất của
sắc (về cái thiện và cái ác). sáng tạo nghệ thuật
Đó là đặc điểm bản chất
của sáng tạo nghệ thật.
VB- 107: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN
(tiếp) tích chi tiết:
III.Phân Hãy phân tích nghệ thuật nghị luận của Hi-
1)Hai con vật (sói và cừu) pô-lit-ten trong văn bản.
dưới ngòi bút của Buy –
phông-một nhà khoa học.
2)Chó sói và cừu trong thơ
Mạch lập luận trong văn bản như thế nào?
ngụ ngôn La-phông-ten:

3)Sự sáng tạo của nhà
nghệ sĩ:
Tác giả đã dùng những phương pháp
4)Nghệ thuật nghị luận nghị luận nào?
của H.Ten:
+Lập luận so sánh hai cách
nhìn, chấp nhận sự đồng
nhất, nêu bật sự khác biệt. Qua bài viết, tác giả muốn khẳng định điều gì?
+Phân tích, so sánh, chứng
minh làm rõ luận điểmsống
động, thuyết phục.

+Khẳng định đặc trưng sáng
tạo nghệ thuật của người
nghệ sĩ.
VB- 107: CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA-PHÔNG-TEN
(tiếp) tích chi tiết:
III.Phân Qua phân tích văn bản, em rút ra được
1)Hai con vật (sói và cừu) những bài học chủ yếu nào?
dưới ngòi bút của Buy –
phông-một nhà khoa học. GHI NHỚ:
2)Chó sói và cừu trong thơ
ngụ ngôn La-phông-ten: Bằng cách so sánh hình
3)Sự sáng tạo của nhà tượng con cừu và con chó
nghệ sĩ: sói trong thơ ngụ ngôn La-
4)Nghệ thuật nghị luận phông-ten và cách nhìn của
của H.Ten: nhà khoa học Buy-phông,
IV.Tổng kết: Hi-pô-lit-ten đã nêu bật đặc
Ghi nhớ/SGK) trưng của sáng tác nghệ
thuật là in đậm dấu ấn cách
nhìn, cách nghĩ riêng của
nhà văn , đó là đặc điểm,
bản chất của sáng tạo nghệ
thuật.
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
1)BÀI HỌC:
 Nắm vững các kiến thức cơ bản của văn bản”Chó sói và
cừu…”.
 Học thuộc lòng đoạn thơ đầu “Chó sói và chiên con”.
 Đọc thêm toàn văn bài thơ “Chó sói và chiên con”.


2)BÀI MỚI: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.
 Đọc kĩ và tìm hiểu bài “Tri thức là sức mạnh”
Soạn bài luyện tập: “Thời gian là vàng”
C hµo ¹   Ö t!
t m bi   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản