Người càng béo có nguy cơ trúng gió càng cao

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
5
download

Người càng béo có nguy cơ trúng gió càng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi tiến hành đo đạc chỉ tiêu mức độ béo phì theo các chỉ số chiều cao cân nặng (BMI), vòng eo và tỷ số vòng eo trên vòng mông, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích mối quan hệ giữa mức độ béo phì với mức độ rủi ro trúng gió.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Người càng béo có nguy cơ trúng gió càng cao

  1. Ngư i càng béo có nguy cơ trúng gió càng cao Tân hoa xã d n báo cáo i u tra ăng trên t p chí “Stroke” s ra m i nh t c a các nhà khoa h c M cho bi t, nh ng ngư i tr ng lư ng cơ th càng n ng thì m c r i ro trúng gió càng cao. Các nhà khoa h c thu c i h c Minnesota, M , ã ti n hành i u tra nghiên c u trong vòng 19 năm i v i kho ng 13.500 ngư i M thu c tu i trung niên.
  2. Sau khi ti n hành o c ch tiêu m c béo phì theo các ch s chi u cao cân n ng (BMI), vòng eo và t s vòng eo trên vòng mông, các nhà khoa h c ã ti n hành phân tích m i quan h gi a m c béo phì v i m c r i ro trúng gió. K t qu phân tích th ng kê cho th y, xét v t ng th , cân n ng càng cao thì m c r i ro trúng gió càng l n. Ví d , xét v ch s BMI (ch s cơ th ), trong s nh ng i tư ng i u tra, t l r i ro trúng gió c a nh ng ngư i có ch s BMI cao nh t g p t 1,43 n 2,12 l n so v i nh ng ngư i có ch s BMI bình thư ng. Xét v ch tiêu vòng eo, t l r i ro trúng gió c a nh ng ngư i có ch tiêu vòng eo l n s g p t 1,65
  3. n 3,19 l n so v i nh ng ngư i có ch tiêu vòng eo bình thư ng. Các nhà khoa h c phân tích và cho r ng, s dĩ như v y là vì m c r i ro m c các ch ng b nh cao huy t áp và ái tháo ư ng nh ng ngư i béo phì tương i cao, trong khi ó chính b nh cao huy t áp và ti u ư ng l i là hai nguyên nhân chính d n n b nh trúng gió và các lo i b nh liên quan n b nh tim m ch
Đồng bộ tài khoản