Người kể chuyện và giọng điệu kể chuyện trong loạt truyện rối loạn tâm thần của Edgar Allen Poe

Chia sẻ: heavenmaster1992

Để giọng điệu kể chuyện thêm phần đặc biệt, Poe đã sử dụng thủ pháp tỉnh lược ở nhiều cấp độ. Thủ pháp này góp phần không nhỏ cho việc tạo ra hiệu quả "mới" và " mạnh mẽ" mà Poe luôn đề ra khi cầm bút. Nếu đọc lại ba đoạn trích mô tả hành vi giấu xác chết của ba kẻ sát nhân đã dẫn ở trên, có thể thấy những tính từ bộc lộ cảm xúc đã được loại bỏ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản