NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Chia sẻ: forbear69

NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I.KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC: _ các nhà tư tưởng thần học: sự hiện diện của NN là một lực lượng siêu tự nhiên và cần thiết để đảm bảo trật tự xh; NN là

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản