Nguồn vốn đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Tien Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
12
download

Nguồn vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bảng nguồn vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn vốn đầu tư

  1. Cơ quan cấp trên :…. Mẫu số : B02­CĐT Đơn vị chủ đầu tư :… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC ngày  28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án :… NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính :…. Số dư  Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư  đầu  cuối  Nguồn vốn Quý  Luỹ kế  Luỹ kế từ  Quý  Luỹ kế từ  Luỹ kế từ  quý quý báo  từ đầu  khởi công báo  đầu năm  khởi  cáo năm đến  cáo đến cuối  công đến cuối  cuối quý  quý báo  quý báo  đến cuối  báo cáo cáo cáo quý báo  cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nguồn vốn ngân sách nhà  nước ­….. 2. Nguồn vốn chủ sở hữu ­….. 3. Nguồn vốn vay ­….. 4. Nguồn vốn khác ­….. Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng 
  2. 2 dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản