Nguồn vốn huy động

Chia sẻ: marc222

Nguồn vốn huy động: Đây là nguồn vốn rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng bao gồm Tiền gửi của các tổ chức kinh tế, cá nhân và của các tổ chức tín dụng khác được phân chia theo ba tiêu thức: - Loại tiện tệ là VND, ngoại tệ và vàng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản