Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 9

Chia sẻ: cindy03

Nguyên tắc thiết kế: Nguyên tắc thiết kế nhà ở nông thôn. Nguyên tắc thiết kế nhà ở liên kế. Nguyên tắc thiết kế nhà ở phố. Nguyên tắc thiết kế nhà ở biệt thự. Nguyên tắc thiết kế nhà ở chung cư (thấp tầng, cao tầng).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 9

b
5.
e
cs
k' ' d h G L
g
-'TH~&?
THAM
H iih.5-2c ,
a NW- -7
c,- d' NHIN RA C A ~ H
C&

dk -rn~(dN~
s8 MA 6'm&ci
c-
,
,cJZI Sa yik
WO>G Lii-iJl
-
- m d vih
c, +J
,-
, -6
J ~S, s+* pnosjcr ' d i
cc - 6 ; i &rdd; G
4
Hinh. 5 - 2d d5
+&-I\-;N~w a.
ilk d
r ~ i && v & - ~ i &
i qi
-M TR&
6;;
mb
4, d r n b ~ d b , h / ~ , 6 7 m L ii
c
r mb&/,,sr d
;
6s' ~d;.
4 - cu'i 4
cus d b ~ * 4 ; NHAV
6 b' Z
b-
D%IIT X A N t l 4 U
C-W$ ;L&

d - U& 8 .ud7
*
9
I


5


-
I
KG~ i A vKa c ~ ; dL
n t
~ 5 - 6 ~ ih
. Y
4- y,H
= --Do d2
c . F
3- W CHACN ~INH
H
tdO su
4+
.4
H.5.7A . K H E GIA~
a, - ~ i & ~ i d p ~ L IK~ #
G
sz - 68 A N G S.
G
~
c t - ~ d~ c
~ d~
- GCS-=+-IAN w d c 8 2 < ~ E ,
S
43
a + - ~d =i6 cd 6 T U O ~ d~ C
~d
vz
~ i i G ~AP id% M HUNG
=
S
t=. c zii N C A N G
M ~ ~T CHS
d A dL.
KHU~Nv
m
5


-

-
~ i s -IF. n c n l d uf;l TM NSAN aid
~
U A $ \
+22 z ~ ~
'
a m t ~2;MCSUB, C JL
4 LGmqrt kdbo $4
Ys
b u\i i\+ 7iti.S ~ A ' P ~ ACAN& O J ~
G LL+)&.,
I
I a
m o ~N ~&Z
Q T A O O ~ oBb ~o R A ~ M r
-r NL&
I
c, RA& T - Y N&& M&
.='
~da&
c, wro&t
.
HI;^ 5-IOA
GTCO'TRU,C NAG
cdh s6
~>~l;jl
CAhlH
~ - H I N D~ N G CU'A 56' ~ L ; 4 7
IA
=A; W C C U ~LIG ( a - q )
c
b-u+
b4-e~\.s~6-&; b,-a~&'+~d-k~
F


dA'
4- R&H M O A ~MU'& PH(~NG,NOI'EP w i 3 BC
~ ,-&NH
&.+
c -M AT b dT
C U ' ~~ '
b-b.
CII~~~ TkTk e - c, wh6-i sCi'cd~l$.~ ~ sy
qg4 ba c o
C , N? C U ~
a


8 .
~ ihh5.13 m
i
! C;
A.
[ 0.
b-
I

C.
4


Hinh 5 14A
C/
~ h 5 -148
h
l
rr

OZIU
i;sG~
c .~,-& &?
K L3BU-LON
4- ~ i K & &~
e KG G MW
B AN A N HEVA = A-MN
~
u k ~6 V&
j
a,.
MA RA
a , - cu.d NGO$I
.
5

pj
& eb ~+iiBP .
A
d
:
n i G ~ -45
5 Trio
2 & P 4~ ' N M A L J , FIGO%~ 'Dipl~
&
q. c,
& ~&
Q+
I
d~
I '
, a ld *in*,
i'
~ 4 dm~u
r
b. u i 2 d p
j
, d ~ ~ a+ v l
ndr
&A nro'ni nd
c .d e &r , ar
Q . M
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản