NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHỦ NÔ

Chia sẻ: forbear69

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHỦ NÔ I.NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ: 1. Sự ra đời: _ cơ sở KT:+ dựa trên qhsx chiếm hữu nô lệ + đặc trưng: người lao động bị coi như 1 thứ tlsx của gc chủ nô( chỉ qhsx chiếm nô

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản