Nhạc rừng

Chia sẻ: Tạ Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
207
lượt xem
79
download

Nhạc rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là version được nghệ sĩ guitar Văn Vượng chuyển soạn và biểu diễn rất thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhạc rừng

  1. • š™ ˜— – ” ’ ”Xh•0•“2‘ m m t Š t t 32 t t t t q t t t  t t q tŠ tt tt VII tt V tt q ‰ ‹ Štt pp pp pp vv s u r † m t t  t t t m t t rt ˆttt 27 ‰ †ˆt r s s q ‰ ˆt t   q Šq Ž mŠ ‰ ‰ VII tˆt t ‰ ˆtt ‰ s ˆt pp pp pp vv IV t rŽuŽ tt  Ž t Š B‡ ‡ t Št ru tt u t su t  tt r tt ˆtt 22 t pp pp pp vv V VI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – VII V ‰ tˆ ‰ r ˆt t q s† t ttt  Œ t q r† tttt  Œ tq ‰ t ‰ ˆt ‰ u ˆ t Š q t m r s t t st st t t ut 17 t q Šq ru mm tt tt s t r† tt ‰ ss ˆtt ‰ r ˆt † VII IV V q ‰ ‹ ttŠ pp pp pp vv Š ŠŠ ‡ t t t t 12 VII ‰ ˆtt q ‰ ‹ ttŠ ‰ ss tˆt q r† tŠt r† tt tt rs tt †r tt q ‰ X‹tŠt ‰ ˆtt q ‰ X‹tŠ pp pp pp vv -----------------------------------------------------------------------– ‡ tt r 6 ttt q ttt u† ttt q su tt V ‰ r† ˆtt q t tt tt ss tt r† tt tt ru tt rs tt tt ru tt pp pp pp vv --------------------------------------------------------- Pizz mm oo nn su tt q tt VII tt q sr tt rs tt q tt tt q su tt su tt w pp pp pp vv X Y TY E Y }A y x x $„RGFƒSRG xW ‚XG €x G ~x v|{z2yXG”…I yG All gro con brio ljPBigReDd™2– kjh f ˜— ”v”tsu• 4"ph‰f‡b„‚€CyRGI Uxfw “ r’ i ‘g Xˆ e † da $…ƒ ` Y x q † c Y T C I A XG$WVFCUTSRQPHGFEDCB@ 89$!762420(&$#" ¤¦ 5 31 )# ' % !      © ¨ § ¦¤¢ ¡ ¥ £  
  2. • © ¥” • ¨§¦h¤ m t t t t t t t mm t tt tt ‹ tt mm tt tt t t t 70 II Štt I q q mm pp pp pp vv ŠŠ ŠŠ t t t t t m m s r s tŠŠ t tt ttt ‹ tt mm tt ttt t t t 65 II q Šq t t t t m Š t V pp pp pp vv ŠŠ Š t m s tŠ  m t 61 ‰ tˆtt ‰ tˆtt VII t t q ‰ ‹ tŠ ‰ ‹ t ¡£ q ‰ ‹ Št ‰‰ ‹ tˆ ‰ ru tˆt t pp pp pp IV vv q † u s t t t t r tt tt tt m  m 57 t t ‰ sˆ ‰ ˆt ‰ tˆ t II t q ‰ ‹t Š t ¡¢ q ‰ ‹ Št pp pp pp vv Š 3 3 3 3 3 3 m t t t q Šq t t t t t t t m ‰ t t ‰t t t ‰t t t ‰ pp pp pp 54 vv t II V Š 3 3 3 3 3 3 3 t 3 t t 3 t t t t t ‰ t t t t ‰ t t ‰ pp 51 IV t t t ‰ t t t t † Š‰ t t r ‰ t t Š 3 3 3 3 3 3 † Š pp pp vv 3 3 3 t t t t t t ‰ t t t t ‰ t t ‰p t t m t t ‰ pp p i 48 V VII II t t ‰t t t ‰t t t ‰t Š Š pp pp vv t r s t t t r t ss tt  t tt t t t t t t pp pp 44 VII ‰ ˆtt ‰ tˆ V II q r† tt  Œ tq ‰ ss ttˆ ‰ u ˆt Š † pp vv Š t t t t t tt tt t t tt tt 40 t q ‰ ˆt VII ‰ ˆ t ‰ ˆt t V ‰ ˆtt ‰ ˆt ‰t tˆ ‰ ˆ V pp pp pp vv mŠ Š t mŠ t t t t t t t t 36 t t q Šq mm IV ‰ ˆtt ‰ ˆtt t tt q tŠ pp pp pp vv ŠŠ  
  3. • ™ ˜— – ” ’ ƒ CY  I C •X€š"•V2” 2‘ $…‘‚ xC G ‚A gXG„‚FCT {AFy" § ¨ ¦ £ ¤£ t mm  t t t t t ttt ttt t t 92 q q I mmm Š  Œ t t pp pp pp vv V XIV ¥ st rt st rt s Š q rs tt rt ŠŠŠ Ž Žm t t t t t t t t su mm  rsŽuŽ mm  t m † mmmm 87 II VI - - - - - - - - - - - - - - - - – †r mmm ŠŠŠ  Œ ŠŠ  Œ tq ‰ ttˆ q ttt ttt ttt ttt m pp pp pp vv Š Š Š ŠŠŠ q ŠŠ Š t Pizz mm t t t t t tt ttt ttt ttt ttt t Š m mm 83 m IX q Šq tt q ttt pp pp pp vv ¢ ¡ Š Š tt tt t t t t t t t tt t 79 t tt q ttt t t t ‰ ttˆ ‰ ˆt ‰ ˆt ‰ ˆt t q pp pp pp vv ¡ Š q t t t t t ut tt tt t tt m t tq tt 75 ‰ tˆ t ‰ rs tˆ t ‰ ˆt ‰ tˆ ‰ tˆt ‰ ˆ V ‰ ˆq q pp pp pp vv Š Š  
Đồng bộ tài khoản