Nhận biết vô cơ

Chia sẻ: dinhtrang1189

1. Nêu phương pháp nhận biết 3 dung dịch sau đây: Ca(HCO3)2 , Na2CO3 , (NH4)2CO3 .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản