NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Chia sẻ: lotus_3

HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức. - Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều 2, Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp ) 3, Thái độ : - Rèn tư duy sáng tạo & tính cẩn thận.

Nội dung Text: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

I- Mục tiêu:

1, Kiến thức: - HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức.

- Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều

2, Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2

đa thức

một biến đã sắp xếp )

- Rèn tư duy sáng tạo & tính cẩn thận.
3, Thái độ :

II- Tiến trình bài dạy

1- Tổ chức.

2- Kiểm tra:

- HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? Chữa bài tập 1c trang 5.

1
(4x3 - 5xy + 2x) (- )
2

- HS2: Rút gọn biểu thức: xn-1(x+y) - y(xn-1+ yn-1)

3- Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Hoạt động 1: Xây dựng qui tắc 1. Qui tắc

GV: cho HS làm ví dụ Ví dụ:

Làm phép nhân : (x - 3) (5x2 - 3x + 2) (x - 3) (5x2 - 3x + 2)
=x(5x2 -3x+ 2)+ (-3) (5x2 - 3x + 2)
- GV: theo em muốn nhân 2 đa thức này với

=x.5x2-3x.x+2.x+(-3).5x2+(-3).
nhau ta phải làm như thế nào?

- GV: Gợi ý cho HS & chốt lại:Lấy mỗi hạng tử (-3x) + (-3) 2

= 5x3 - 3x2 + 2x - 15x2 + 9x - 6
của đa thức thứ nhất ( coi là 1 đơn thức) nhân với

= 5x3 - 18x2 + 11x - 6
đa thức rồi cộng kết quả lại.

Đa thức 5x3 - 18x2 + 11x - 6 gọi là tích của 2 đa

thức (x - 3) & (5x2 - 3x + 2)

- HS so sánh với kết quả của mình

GV: Qua ví dụ trên em hãy phát biểu qui tắc Qui tắc:

nhân đa thức với đa thức? Muốn nhân 1 đa thức với 1 đa

- HS: Phát biểu qui tắc thức ta nhân mỗi hạng tử của đa

- HS : Nhắc lại thức này với từng hạng tử của đa

GV: chốt lại & nêu qui tắc trong (sgk) thức kia rồi cộng các tích với

nhau.

GV: em hãy nhận xét tích của 2 đa thức *Nhân xét: Tích của 2 đa thức là

1 đa thức

1
Hoạt động 2: Củng cố qui tắc bằng bài tập ?1 Nhân đa thức ( xy -1) với x3 -
2

2x - 6
GV: Cho HS làm bài tập
1
Giải: ( xy -1) ( x3 - 2x - 6)
2
1
xy(x3- 2x - 6) (- 1) (x3 - 2x - 6)
=
2

1 1 1
xy. x3 + xy(- 2x) + xy(- 6)
=
2 2 2

+ (-1) x3 +(-1)(-2x) + (-1) (-6)

14
GV: cho HS nhắc lại qui tắc. x y - x2y - 3xy - x3 + 2x +6
=
2
* Hoạt động 3: Nhân 2 đa thức đã sắp xếp. 3) Nhân 2 đa thức đã sắp xếp.

Làm tính nhân: (x + 3) (x2 + 3x - 5) *Chú ý: Khi nhân các đa thức một

GV: Hãy nhận xét 2 đa thức? biến ở ví dụ trên ta có thể sắp xếp

GV: Rút ra phương pháp nhân: rồi làm tính nhân.

+ Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc V í dụ :

6x2 – 5x +1
tăng dần.

+ Đa thức này viết dưới đa thức kia x -2


-12x2 + 10x - 2
+ Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa +

6x3 - 5x2 + x
thức thứ 2 với đa thức thứ nhất được viết riêng

6x3- 17x2 +11x - 2
trong 1 dòng.

+ Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng 1

cột

+ Cộng theo từng cột.
* Hoạt động 4: áp dụng vào giải bài tập 2)áp dụng:

Làm tính nhân ?2 Làm tính nhân

(x2 + 3x – 5 )(x +3) a) (x2 + 3x – 5 )(x +3)
a)

=x3 + 3x2 +3x2 +9x – 5x – 15
b, (xy - 1)(xy +5)

= x3 + 6x2 + 4x – 15.
GV: Hãy suy ra kết quả của phép nhân

(x3 - 2x2 + x - 1)(x - 5) b) (xy - 1)(xy +5)

= x2y2 + 5xy - xy - 5
- HS tiến hành nhân theo hướng dẫn của GV

= x2y2 + 4xy - 5
- HS trả lời tại chỗ

( Nhân kết quả với -1)

?3 Gọi S là diện tích hình chữ nhật
* Hoạt động 5:Làm việc theo nhóm?3

GV: Khi cần tính giá trị của biểu thức ta phải lựa với 2 kích thước đã cho

+ C1: S = (2x +y) (2x - y) = 4x2 - y2
chọn cách viết sao cho cách tính thuận lợi nhất

HS lên bảng thực hiện Với x = 2,5 ; y = 1 ta tính được :

S = 4.(2,5)2 - 12 = 25 - 1 = 24 (m2)

+ C2: S = (2.2,5 + 1) (2.2,5 - 1) =

(5 +1) (5 -1) = 6.4 = 24 (m2)

4- luyện tập - Củng cố:

- GV: Em hãy nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết tổng quát?

- GV: Với A, B, C, D là các đa thức : (A + B) (C + D) = AC + AD + BC +

BD
5-BT - Hướng dẫn về nhà.

- HS: Làm các bài tập 8,9,10 / trang 8 (sgk). bài tập 8,9,10 / trang (sbt)

HD: BT9: Tính tích (x - y) (x4 + xy + y2) rồi đơn giản biểu thức & thay giá

trị vào tính.

Chuẩn bị tiết sau luyện tập :….
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản