Nhân hai số nguyên khác dấu

Chia sẻ: oxadien

Về kiến thức: HS biết tìm kết quả của phép nhân 2 số nguyên khác dấu. * Về kỹ năng: Rèn kỹ năng thực hành phép nhân 2 số nguyên khác dấu.

Nội dung Text: Nhân hai số nguyên khác dấu

Nhân hai số nguyên
khác dấu

I. Mục Tiêu.

* Về kiến thức: HS biết tìm kết quả của phép nhân 2 số nguyên khác dấu.

* Về kỹ năng: Rèn kỹ năng thực hành phép nhân 2 số nguyên khác dấu.

II. Chuẩn bị.

III. Tiến trình dạy học.
I. ổn định tổ chức:

II. Kiểm tra bài cũ:


Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

GV: Nêu yêu cầu kiểm tra: Đáp án:

Phát biểu quy tắc chuyển vế - Quy tắc: SGK

Làm bài tập 96/SBT/65 - bài tập

HS: 1 em lên bảng trả lời và làm bài. a) 2 - x = 17 - (-5)

Cả lớp cùng làm và theo dõi bài làm -x = 17 + 5 - 2

của bạn -x = 20
GV: Cho HS nhận xét. x = -20

GV đánh giá cho điểm. b) x - 12 = (-9) - 15

x = -9 + 12 -15

x = -12

III. Dạy học bài mới:


Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: Nhận xét mở đầu 1. Nhận xét mở đầu:

GV: Giới thiệu giữa phép nhân và phép 3 . 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

cộng. Hãy tính kết quả (-3) . 4 = (-3) + (-3) +(-3) +(-3) = -12

HS: Thay phép nhân bằng phép cộng để (-5) . 3 = (-5) +(-5) +(-5) = -15

tìm kết quả. 2. (-6) = (-6) + (-6) = -12

GV: Qua phép nhân trên, khi nhân 2 số

nguyên khác dấu em có nhận xét gì về

GTTĐ của tích, về dấu của tích?

HS: Trả lời

GV: Chốt lại => quy tắcHoạt động 2: Quy tắc nhận 2 số nguyên 2. Quy tắc:

(SGK)
khác dấu.

GV: Cho HS đọc quy tắc

HS: Đọc quy tắc.

GV: Yêu cầu HS so sánh với quy tắc cộng
2 số nguyên khác dấu

HS: So sánh

GV: Cho HS thực hiện ví dụ: Ví dụ:

HS: Làm các ví dụ 12 . (-5) = - 60

5 . (-6) = -30

(-124) . 6 = - 744

GV: Thực hiện phép tính: 15 . 0 = ?

-15 . 0 = ?

HS: Trả lời

GV: Đưa ra chú ý *Chú ý: SGK

Cho HS đọc nghiên cứu ví dụ SGK/89

HS: Đọc ví dụ, trình bày lại cách giải * Ví dụ: SGK/89

GV: Giới thiệu cách 2

Cách 2: Lấy tổng số tiền nhận được trừ đi

số tiền phạt:

40 . 20 000 - 10.10000 = 700 000 đồng
IV. Luyện tập củng cố:

GV: Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân

hai số nguyên khác dấu, trả lời nhanh bài

73, 74/SGK

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV
GV: Cho HS làm tiếp bài 75: Bài 75/SGK/89:

HS: Làm bài (-68) . 8 < 0

GV: Theo dõi gợi ý để HS có định hướng 15 . (-3) < 15

so sánh đúng (-7) . 2 < -7GV: Cho HS làm tiếp bài 76 Bài 76/SGK/89:

Gọi từng HS đọc kết qủ, GV ghi vào x 5 -18 18 0

bảng y -7 10 -10 -25

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV x.y -180 0
-35 -180
V. Hướng dẫn học bài ở nhà:

- Học thuộc quy tắc nhân 2 số nguyên khác dấu, so sanh với quy tắc cộng 2 số

nguyên khác dấu.

- Xem lại các bài tập đã làm tại lớp.

- Bài tập về nhà: 77/SGK/89, 1123 - 117/ SBT.

- Đọc trước: Đ11. Nhân hai số nguyên cùng dấu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản