Nhập 1 số từ button trong bài máy tính bỏ túi

Chia sẻ: vienduong14

Nếu bạn định hỏi tác giả của bài máy tính bỏ túi đó thì phải chỉ rõ ra là ai. Còn nếu ko có code đầy đủ thì ko trả lời cho bạn được. Tùy thuộc cách quy định cStatus thôi. Mà với lập trình C# thì dùng giá trị số như thế để kiểm tra điều kiện nữa, phải dùng enum.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản