NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Chia sẻ: Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

3
1.031
lượt xem
365
download

NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu các phương trình tuyến tính và sự biến đổi giữa chúng. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành toán học.Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng.Đại số tuyến tính được sử dụng nhiều trong toán học, như trong đại số đại cương, giải tích hàm, hình học giải tích... để giải các bài toán như phép quay trong không gian, nội suy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

  1. Bài Giảng Toán 3 NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
  2. Tuần 2: MA TRẬN • Khái niệm ma trận • Các phép toán ma trận và tính chất • Ma trận nghịch đảo, phương pháp tìm ma trận nghịch đảo. • Các câu lệnh trong Matlab ứng dụng vào bài học
  3. 1. Khái niệm ma trận 1. Một bảng số gồm m⋅ n số thực được xếp thành m hàng và n cột được gọi là một ma trận m× n:  a11 a12  a1n  a a22  a2 n   21      a am 2  amn   m1 . Dùng những chữ cái A, B, C,...để đặt tên cho ma trận. ij a là phần tử nằm ở hàng i và cột j. Với ma trận A, ký hiệu phần tử nằm ở hàng i và cột j ij là (A) hoặc A(i, j).
  4. a  1j a  Là cột thứ j  2j  ...  a   mj
  5. 2. Các phép toán ma trận
  6. > >> A=[3 4; 1 2] A= 3 4 >> A*B 1 2 ??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. >> > >> B=[1 2; 4 5; 3 6] > >> B*A B= ans = 1 2 4 5 5 8 3 6 17 26 15 24
  7. Lấy hàng 1 của M nhân cột 1 của N ta có chi phí nguyên liệu thô trong mùa hè là 1870 $.
  8. 2. Ma trận nghịch đảo 2 1   2 − 1  2 − 1 2 1  1 0 Vì 3 2.− 3 2  = − 3 2 .3 2 = 0 1        
Đồng bộ tài khoản