Nhập môn tổ chức vận tải ô tô

Chia sẻ: liemthanh

Vận tải là một hoạt động kinh tế có mục đích của con người nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tương đối vận chuyển, đối tượng vận chuyển gồm con người và vật phẩm. Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn phục vụ cho công tác: + Đào tạo đại học đối với cán bộ công chức có trình độ Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và đào tạo Trung học phổ thông.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản