Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ kỹ năng bật tách khép chân vào 7 ô và tung bắt bóng. Khi nhảy tách khép chân trẻ biết bật liên tục chụm chân, tách chân vào các ô. Trẻ biết bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân, không dẫm vào vạch mức. Trẻ biết tung bóng bằng hai tay, bắt bóng bằng hai tay không làm rơi bóng - Phát triển cơ tay cơ chân, tố chất khéo léo. - Giáo dục trẻ biết trật tự trong giờ học và chú ý cô II. Chuẩn bị. - Các ô để trẻ bật -...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng

Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng

Tiết 1

I. Mục đích và yêu cầu.

- Dạy trẻ kỹ năng bật tách khép chân vào 7 ô và tung bắt bóng. Khi nhảy

tách khép chân trẻ biết bật liên tục chụm chân, tách chân vào các ô. Trẻ biết

bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân, không dẫm vào vạch mức. Trẻ biết tung

bóng bằng hai tay, bắt bóng bằng hai tay không làm rơi bóng

- Phát triển cơ tay cơ chân, tố chất khéo léo.

- Giáo dục trẻ biết trật tự trong giờ học và chú ý cô

II. Chuẩn bị.

- Các ô để trẻ bật

- Bóng vừa tay trẻ

- Băng nhạc trống lắc

III. Hướng dẫn


Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ

A. Khởi động - Trẻ đi các kiểu đi

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các
kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung

* Động tác tay : - Thực hiện 2l x 8n

- TTCB: đứng thẳng chân khép, tay

để xuôi
- Thực hiện 2l x 8n
- N1: bước chân trái sang bên, hai tay

đưa ngang lòng bàn tay ngửa
- Thực hiện 2l x 8n
- N2: gập khuỷu tay về trước ngực(

lòng bàn tay sấp)

- N3: như N1( bước chân sang phải)

- N4: như N2

- N5,6,7,8: như trên - Thực hiện 2l x 8n
* Động tác chân: chân trước khuỵu
- Cả lớp chú ý
chân sau thẳng - Nghe cô giải thích

- TTCB: đứng thẳng hai tay chống - TC: nhảy khép tách chân tung và
hông bắt bóng
- N1: bước chân phải lên chân sau
- Trẻ thực hiện
thẳng.
- Trẻ thực hành
- N2: khuỵu chân trước, chân sau

thẳng

- N3: như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên

* Động tác bụng : xoay người sang

hai bên 900

- TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi,

chân khép

- N1: tay chống hông bước chân phải

sang bên

- N2: xoay người sang bên phải

- N3: như N1

- N4: về TTCB
- N5,6,7,8: như trên đổi chân

* Động tác bật : bật tách khép chân

- TTCB: tay chống hông chân khép

- N1: tách chân sang hai bên, rộng

bằng vai

- N2: Khép chân

- N3,4,5,6,7,8: như trên

2. Vận động cơ bản

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con vận

động mới " nhảy khép tách chân vào

7 ô và bắt bóng "

- Để thực hiện được vận động này các

con nhìn cô thực hiện trước nha.

* Cô làm mẫu:

+ Lần 1: không giải thích.

+ Lần 2: vừa làm vừa giải thích.

TTCB: đầu tiên cô đứng trước ô tay

chống hông. Khi có hiệu lệnh cô bật

liên tục chụm chân, tách chân, chụm
chân vào ô. Khi rơi bằng nửa bàn

chân trước, chân cô không dẫm vào

vạch kẻ. Sau đó cô lấy bóng rồi tung

bóng bằng hai tay rồi bắt bóng.

-Cô vừa thực hiện xong vận động gì?

( Gọi 1- 2 trẻ)

- Mời hai trẻ Khá lên thực hiện cho

lớp xem.

* Trẻ thực hành:

- Cho cả lớp thực hiện( mỗi trẻ 2-3

lần) . Cô sửa sai khuyến khích trẻ.

- Nhận xét và tuyên dương

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả

lỏng tay chân

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương


Đề tài: Nhảy khép tách chân vào 7 ô- tung và bắt bóng Tiết 2

I. Mục đích và yêu cầu.
- Ôn lại kỹ năng bật tách khép chân vào 7 ô và tung bắt bóng. Khi nhảy tách

khép chân trẻ biết bật liên tục chụm chân, tách chân vào các ô. Trẻ biết bật

nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân, không dẫm vào vạch mức. Trẻ biết tung bóng

bằng hai tay, bắt bóng bằng hai tay không làm rơi bóng

- Trẻ thực hiện đúng chính xác và đẹp

- Phát triển cơ tay cơ chân, các tố chất khéo léo.

- Giáo dục trẻ biết và trật tự trong giờ học và chú ý cô

II. Chuẩn bị.

- Các ô để trẻ bật

- Bóng vừa tay trẻ

- Băng nhạc trống lắc

III. Hướng dẫn

Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ

- Trẻ đi các kiểu đi
A. Khởi động

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các

kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->
chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung
- Thực hiện 2l x 8n
* Động tác tay :

- TTCB: đứng thẳng chân khép, tay
- Thực hiện 2l x 8n
để xuôi

- N1: bước chân trái sang bên, hai tay

đưa ngang lòng bàn tay ngửa - Thực hiện 2l x 8n

- N2: gập khuỷu tay về trước ngực(

lòng bàn tay sấp)

- N3: như N1( bước chân sang phải)

- N4: như N2
- Thực hiện 2l x 8n
- N5,6,7,8: như trên

* Động tác chân: chân trước khuỵu - TC: nhảy khép tách chân tung và

chân sau thẳng bắt bóng

- TTCB: đứng thẳng hai tay chống - Nhắc lại thao tác nhảy bật và bắt

hông bóng
- N1: bước chân phải lên chân sau - Trẻ thực hiện

thẳng. - Trẻ thực hành
- N2: khuỵu chân trước, chân sau

thẳng

- N3: như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên

* Động tác bụng : xoay người sang

hai bên 900

- TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi,

chân khép

- N1: tay chống hông bước chân phải

sang bên

- N2: xoay người sang bên phải

- N3: như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên đổi chân

* Động tác bật : bật tách khép chân

- TTCB: tay chống hông chân khép
- N1: tách chân sang hai bên, rộng

bằng vai

- N2: Khép chân

- N3,4,5,6,7,8: như trên

2. Vận động cơ bản

- Hôm trước cô dạy các con vận động

gì?

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con thực

hiện lại vận động đó.

- Bây giờ bạn nào còn nhớ lên thực

hiện lại cho cả lớp xem( Gọi 1-2 trẻ

lên làm mẫu)

* Trẻ thực hành:

- Chia lớp thành 2 đội thi đua với

nhau ( lần 2)

- Sau đó, cho trẻ đứng vòng tròn thực

hiện vận động tung bắt bóng.Cho trẻ

đứng thành hai vòng tròn( mỗi cô

quan sát 1 vòng tròn). Một trẻ đứng
giữa tung bóng cho các bạn bắt, bạn

nào bắt không được sẽ ra tung bóng.

- Cô quan sát nhắc nhở động viện trẻ

thực hiện

- Nhận xét và tuyên dương.

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả

lỏng tay chân

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản