Nhiệt độ tương đối để phân hủy muối cacbonat-hydroxit

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
17
download

Nhiệt độ tương đối để phân hủy muối cacbonat-hydroxit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Nhiệt độ tương đối để phân hủy muối cacbonat-hydroxit " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhiệt độ tương đối để phân hủy muối cacbonat-hydroxit

  1. Nhi t tương i phân hũy Mu i Cacbonat - Hidroxit 1. Mu i Cacbonat c a kim lo i phân nhóm chính nhóm I Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 Cs2CO3 o T (phân hũy) 730-1200 >1000 >1200 >900 620-1000 LiHCO3 NaHCO3 KHCO3 RbHCO3 CsHCO3 o T (phân hũy) 730-1200 250-300 100-400 150 100 2. Hidroxit c a kim lo i phân nhóm chính nhóm I LiOH NaOH KOH RbOH CsOH o T (phân hũy) 800-1000 Không Không Không Không 3. Mu i Cacbonat c a kim lo i phân nhóm chính nhóm II BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 BaCO3 o T (phân hũy) >180 350-650 900-1200 1100-1200 1000-1450 Be(HCO3)2 Mg(HCO3)2 Ca(HCO3)2 Sr(HCO3)2 Ba(HCO3)2 o T (phân hũy) un sôi 4. Hidroxit c a kim lo i phân nhóm chính nhóm II Be(OH)2 Mg(OH)2 Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2 o T (phân hũy) 200-800 350-480 520-580 500-850 780-800 5. Mu i Cacbonat c a kim lo i phân nhóm ph ZnCO3 FeCO3 PbCO3 CuCO3 Ag2CO3 o T (phân hũy) 650 500 >315 300 200 6. Hidroxit c a kim lo i phân nhóm ph Zn(OH)2 Fe(OH)2 Pb(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH)3 o T (phân hũy) 100-250 150-200 100-145 200 650

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản