Nhôm và hợp chất nhôm tiết 2

Chia sẻ: ntgioi1204

Nhôm làm chế tạo máy bay , tên lửa , làm dây dãn điên cao thế . Ngoài ra nó còn được dùng để gói thưc phẩm các loại bánh kẹo không gây đÔC hại cho con người …v.v..

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nhôm và hợp chất nhôm tiết 2

SỞ GD-ĐT DAK LAK
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
TỔ HOÁ HỌC
CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN HOÁ 12
GV TRẦN NGỌC DŨNG
BÀI 27 : NHÔM VÀ HỢP CHẤT NHÔM ( tiết 2)


KIỂM TRA BÀI CŨ :
CÂU HỎI : Trình bày tính chất vật lí của Nhôm và cho biết
những ứng dụng củ Nhôm dựa vào tính chất này ?
Nhôm làm chế tạo máy bay , tên lửa , làm dây dãn điên
cao thế . Ngoài ra nó còn được dùng để gói thưc phẩm
các loại bánh kẹo không gây đÔC hại cho con người
…v.v..


Tên lửa
Dựa vào SGK em cho biết tính chất vật
lí của Al2O3 ?


I . Nhôm oxit Al2O3 :

1.Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên :
Là chất rắn màu trắng, không tan và không tác dụng với
nước nhiệt đọ nóng chảy > 2000 độ C


Trong tự nhiên Al2O3 tồn tại ở những dạng nào?
Đá rubi và saphia, hiện nay đã điều
chế nhân tạo đã điều chế nhân tạo
được chưa ?
Trong vỏ quả đất, Al2O3 tồn tại ở các dạng sau:
+ Tinh thể Al2O3 khan là đá quý rất cứng :
corinddon trong suốt, không màu.
+ Đá rubi(hồng ngọc): màu đỏ
+ Đá saphia: màu xanh.


Khoáng vật crorindon
2 . Tính chất hoá học:
a ) - Al2O3 là hợp chất rất bền:
Al2O3 là hợp chất ion, ở dạng tinh thể nó rất bền về
mặt hoá học,t nhiệt độ nóng chảy = 2050 độ
- Các chất: H2, C, CO, không khử được Al2O3 .
Cho Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl, NaOH, cho
học sinh quan sát hiện tượng .
Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?
Ab2O3Al2O3 ất lưỡngưỡng tính:
l ) là ch là chất l tính:
- Tácụng vớvới axit ạnh:
Tác d dụng i axit m mạnh:
Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 6H+ 2Al 3+ + 3H2O
Có tính chất của oxit bazơ.
-T
Tác dụng với các dung dịch bazơ mạnh:
AL2O3 +2NaOH + 3H2O 2Na[Al(OH)4]
Al2O3 +2OH- + 3H2O 2[Al(OH)-4
Có tính chất của oxit axit
- Nghiên cứu sgk và cho biết các ứng dụng của nhôm oxit
( sx nhôm, làm đồ trang sức...) ?


Vì sao những vật bằng nhôm không tan nước nhưng
bị hoà tan trong dung dịch NaOH ?
Dung dịch HCl
Al(OH)3

Dung dịch NaOH
Dung
Al(OH)3
II . Nhôm hidroxit : Al(OH)3
1 . Tính chất hoá học :
a ) Tính bền với nhiệt:
2 Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

b) Là hợp chất lưỡng tính :
- Tác dụng với các dung dịch axit
mạnh:
3 HCl + Al(OH)3 AlCl3 + 3H2O

3 H+ + Al(OH)3 Al3+ + 3H2O
- Tác dụng với các dung dịch bazơ mạnh :

Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4]

Al(OH)3 + OH- [Al(OH)4]-
- Những đồ vật bằng nhôm bị hoà tan trong
dung dịch NaOH, Ca(OH)2 là do :
màng bảo vệ :
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O 2Na[Al(OH)4]

2 Al + 6H2O 2 Al(OH)3 + 3H2

Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4]
III . Nhôm sunfat
Al2(SO4)3
Quan trọng là phèn chua:
Công thức hoá học :
K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Hay KAl(SO4)2.12H2O
Vì sao phèn chua có thể làm trong nước
đục ?
BÀI TẬP CŨNG CỐ

Bài tập 1 : Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng .
A . Nhôm là kim loại lưỡng tính .
B . Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính .
C . Al2O3 là oxit trung tính .
D . Al(OH)3 là một hiđrôxit lưỡng tính .
Bài tập 2 : Hoàn thành chuỗi biến hoá sauđây (
ghi rõ điều kiện nếu có ) ?
Al2O3 Al AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 NaAlO2 NaOH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản