Nhu cầu sử dụng các sản thực phẩm trong nước

Chia sẻ: h4_friendship

Ngành chế biến thực phẩm Việt Nam đang phát triển mạnh. Những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau 20 năm đổi mới tác động tích cực tới nhu cầu đời sống nhân dân.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản