Những bài thuốc kinh nghiệm đơn giản của Hải Thượng Lãn Ông (Tập 1-P1)

Chia sẻ: coffe_coffe

Sách này được biên dịch từ quyển 50 đến quyển 57 tức toàn bộ phần "Hành giản trân nhu" trong bộ Hải thượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791), một danh y được coi như đứng vị trí hàng đầu trong lịch sử y học cổ truyền của Việt Nam.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Những bài thuốc kinh nghiệm đơn giản của Hải Thượng Lãn Ông (Tập 1-P1)

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản