Những câu chuyện tiếu lâm hay nhất thế giới - 8

Chia sẻ: ctnhukieu2

quan thị và quan võ hỗn chiến - chửi cha thằng bao thái - đón sứ tàu - thi vẽ - cấy rẽ ruộng bà chúa liễu

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản