Những câu giao tiếp thường gặp trong tiếng anh

Chia sẻ: thehen

If you wander off too far, my love will get you home. If you follow the wrong star, my love will get you home. If you ever find yourself, lost and all alone, get back on your feet and think of me, my love will get you home. Boy, my love will get you home.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Những câu giao tiếp thường gặp trong tiếng anh

 

 1. ENGLISH VIETNAMESE MY LOVE WILL GET YOU HOME Christine Glass If you wander off too far, my love will get you home. If you follow the wrong star, my love will get you home. If you ever find yourself, lost and all alone, get back on your feet and think of me my love will get you home. Boy, my love will get you home. Có chuyện gì vậy? .What ’s up If the bright lights blinds your eyes, my love will get you home. If your troubles break your stride, my love will get you home. If you ever find yourself, lost and all alone, get back on your feet and think of me my love will get you home. Boy, my love will get you home. If you ever feel ashamed, my love will get you home. When there's only you to blame, my love will get you home. If you ever find yourself, Dạo này ra sao rồi? How’s going lost and all alone, get back on your feet and think of me my love will get you home. Boy, my love will get you home. If you ever find yourself, lost and all alone, get back on your feet and think of me my love will get you home. Boy, my love will get you home, Boy, my love will get you home
 2. Dạo này đang làm gì? What have you been going MY HEART WILL GO ON Celine Dion Every night in my dreams I see you, I feel you, Không có gì mới cả Nothing much That is how I know you go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you Bạn đang lo lắng gì vậy? What ’s on your mind One true time I hold you In my life we'll always go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on You're here, there's nothing I fear, And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart and My heart will go on and on
 3. Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi I was just thinking Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi I was just daydreaming Không phải là chuyện của bạn It ‘s none of your business
 4. Vậy hã? Is that so? Làm thế nào vậy? How come? Chắc chắn rồi Absolutely!
 5. Definitely Quá đúng! Of course! Dĩ nhiên! Chắc chắn mà You better believe it
 6. Tôi đoán vậy I guess so Làm sao mà biết được There ‘s no way to know Tôi không thể nói chắc I can’t say for sure(I don’t know)
 7. Chuyện này khó tin quá! This is too good to be sure Thôi đi (đừng đùa nữa) No way!( Stop joking!) Tôi hiểu rồi I got it
 8. Right on!(Great!) Quá đúng! Tôi thành công rồi! I did it Có rảnh không? Got a minute
 9. Đến khi nào? Still when Vào khoảng thời gian nào? About when Sẽ không mất nhiều thời gian I won’t take but a minute đâu
 10. Hãy nói lớn lên Speak up Có thấy Melissa không? Seen Melissa Thế là ta lại gặp nhau phải So we’ve met again, eh? không?
 11. Đến đây Come here Ghé chơi Come over Đừng đi vội Don ‘t go yet
 12. Xin nhường đi trước. Tôi xin đi Please go first. After you sau Cám ơn đã nhường đường Thanks for letting me go first Thật là nhẹ nhõm What a relief
 13. Anh đang làm cái quái gì thế What the hell are you doing kia? Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết You are a life saver .I know I mình có thể trông cậy vào bạn can count on you mà Đừng có giả vờ khờ khạo Get your head out of your ass!
 14. Xạo quá! That ‘s a lie Làm theo lời tôi Do as I say Đủ rồi đó! This is the limit
 15. Hãy giải thích cho tôi tại sao Explain to me why Tự mình làm thì tự mình chịu đi Ask for it thật là đúng lúc …In the nick of time
 16. Cấm vứt rác No litter Cứ liều thử đi Go for it của bạn chứ ai, cứ giả bộ Yours! As if you didn’t know không biết.
 17. thật là đáng ghét What a jerk! vạn sự khởi đầu nan No business is a success from beginning What? How dare you say such Cái gì, ...mài dám nói thế với a thing to me tao à
 18. Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! How cute Không phải việc của bạn None of your business! đừng dính mũi vào việc này Don’t stick your nose into this
 19. đừng nhìn lén! Don’t peep! Làm sao đây nếu………. What I’m going to do if………… Stop it right a way Có thôi ngay đi không
 20. Á à... thằng này láo A wise guy, eh?! Bạn tốt hơn hết là không nên la You’d better stop dawdling cà FOREVER_ Stratovarius
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản