Những câu hỏi hay dành để hỏi nhà tuyển dụng

Chia sẻ: 215116030

Tham khảo tài liệu 'những câu hỏi hay dành để hỏi nhà tuyển dụng', kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Những câu hỏi hay dành để hỏi nhà tuyển dụng

Những câu hỏi hay dành để hỏi nhà tuyển dụng
Tags: buổi phỏng vấn, trong công ty, được định nghĩa, phù hợp nhất, câu hỏi, tuyển dụng, công việc, có thể,
vị trí, xác định, bạn, nhà, biết, thứ, xem

Một buổi phỏng vấn được định nghĩa theo hai cách. Th ứ nh ất là nhà tuyển d ụng ph ỏng v ấn b ạn
để xác định xem bạn có phải là người phù hợp nhất với công vi ệc hay không. Th ứ hai là b ạn c ần
phải nêu ra những câu hỏi để xác định xem bạn có hài lòng v ới v ị trí c ủa mình trong công ty hay
không.

Như bất kỳ một buổi phỏng vấn nào, bạn sẽ hơi bối rối một chút khi có m ặt trong m ột căn phòng
khá lạ lẫm với mình, mọi thứ dường như rất mới mẻ và “không quen thuộc”. Và sau khi l ắng
nghe màn độc thoại của nhà tuyển dụng nói về vai trò c ủa công ty, b ạn s ẽ chính th ức b ước vào
cuộc phỏng vấn với những câu hỏi hóc búa nhằm khai thác m ọi thông tin về b ạn: v ề n ền t ảng
học vấn, về những dự định của bạn trong tương lai… Và điều quan trọng nh ất là b ạn ph ải trình
bày thật rõ ràng và chính xác trong từng câu trả lời của mình.

Tất cả những gì bạn cần trong buổi phỏng vấn là bình tĩnh và t ự tin. Đi ều này s ẽ giúp b ạn tránh
tình trạng nói lắp.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ là người được hỏi thì điều này chưa chắc đã gây ấn t ượng cho nhà tuyển
dụng. Nhiều nhà tuyển dụng nói rằng họ thích những ứng viên biết đ ặt cho h ọ nh ững câu h ỏi
thật sự thông minh và dĩ nhiên là những câu h ỏi d ạng này luôn d ựa vào nh ững hi ểu bi ết c ủa các
ứng viên về tổ chức.

Vì những lý do trên, trước khi bước vào buổi ph ỏng vấn, b ạn ph ải luôn chu ẩn b ị m ột danh sách
những câu hỏi có thể chứng tỏ cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có quan tâm đ ến công ty c ủa
họ và vị trí mà họ cần tuyển. Chúng tôi xin giới thi ệu đến bạn m ột số g ợi ý nh ư sau:

Những câu hỏi thể hiện sự hiểu biết của bạn về công ty

hướng của tới
- Xu công ty trong 5 năm là gì?
- Ông/bà có thể nói cho tôi về những dự định phát triển s ản ph ẩm m ới c ủa công ty hay không? -
Ông/bà đánh giá như thế nào về sự cạnh tranh trong công ty?

Hỏi về những vị trí còn bỏ trống trong công ty

- Ông/bà có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra cho ng ười cu ối cùng t ừng làm vi ệc ở v ị trí này?
- Ông/bà có thể cho tôi biết những ưu điểm và khuyết điểm c ủa ng ười t ừng gi ữ vai trò này hay
không?
- Ông/bà có thể cho tôi biết những kỹ năng nào mà ông/bà đang thật sự tìm kiếm cho vị trí công
việc mới?

Hỏi về những nhân viên đang làm việc trong cùng bộ ph ận, về vai trò c ủa h ọ trong công ty s ẽ
giúp bạn hiểu được nhiều điều về văn hóa và hệ thống thứ bậc trong công ty.
Bạn có thể hỏi những câu như sau:

Bộ phận vậy
- này có vai trò gì ông/bà?
- Ông/bà có thể cho tôi biết những thành công c ủa b ộ ph ận này trong 2 năm g ần đây không?
- Tầm nhìn và chiến lược của bộ phận này là gì?

Trách nhiệm của công việc (cần tránh những câu hỏi mơ hồ):

nghĩ điều cạnh trọng nhất việc
- Ông/bà gì là khía quan trong công này?
- Những kỹ năng và phẩm chất, thái độ nào mà ông/bà cho là c ần thi ết nh ất đ ối v ới công vi ệc
này?
- Ông/bà có thể cho tôi xem bảng miêu tả công việc trong vòng m ột tu ần đ ối v ới v ị trí công vi ệc
này hay không? Tôi sẽ làm việc trực tiếp với nh ững ai? V ới nh ững khách hàng nào?
- Mức độ đánh giá công việc như thế nào? Tôi sẽ được đánh giá d ựa theo tiêu chu ẩn nào?
Trong bao lâu? 3 tháng hay 1 năm?

Và sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, bạn đừng quên h ỏi nhà tuyển d ụng: Ông/bà có thể cho tôi
biết những bước tiếp theo trong quy trình phỏng vấn này là gì không?

Hãy luôn dành cho nhà tuyển dụng những câu hỏi khôn ngoan nh ất đ ể b ạn luôn là ng ười chi ến
thắng, bạn nhé!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản