NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH

Chia sẻ: truonghuutung

Tài liệu tham khào chuyên môn tiếng anh - NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH.

Nội dung Text: NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH

 

  1. NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH 1. Have : Có. 48. Own : Sở Hữu. 2. Do : Làm. 49. Love : Yêu. 3. Call : Gọi, Gọi Điện. 50. Believe : Tin Tưởng. 4. Make : Làm, Làm Ra. 51. Speak : Nói. 5. Go : Đi. 52. Drive : Lái Xe. 6. Say : Nói. 53. Understand: Hiểu 7. Write : Viết. 54. Talk : Nói Chuyện 8. Think : Nghĩ. 55. Walk : Đi Bộ 9. Tell : Nói. 56. Teach : Dạy 10. Drink : Uống. 57. Sit : Ngồi 11. Eat : Ăn. 58. Cut : Cắ t 12. Become : Trở Thành. 59. Agree : Đồng Ý 13. Sleep : Ngủ. 60. Lose : Đánh Mất 14. Know : Biết. 61. Stop : Dừng 15. Show : Cho Xem. 62. Wait : Chờ 16. See : Thấy. 63. Learn : Học 17. Use : Sử Dụng. 64. Send : Gửi 18. Like : Thích. 65. Decide : Quyết Định 19. Need : Cần. 66. Spend : Tiêu Xài 20. Give : Cho. 67. Wish :Ước Muốn 21. Work : Làm Việc. 68. Suggest ; Đề Nghị 22. Mean ; Có Nghĩa Là. 69. Smile : Mỉm Cười 23. Turn : Quẹo, Rẽ 70 . Wear : Mặc, Đội, Đeo 24. Leave : Rời Khỏi. 71. Sing : Hát 25. Want ; Muốn. 72. Pull :Kéo 26. Ask : Hỏi. 73. Enjoy : Thích Thú 27. Answer : Trả Lời. 74. Sell :Bán 28. Open : Mở. 75. Remember : Nhớ 29. Close : Đóng. 76. Marry ; Cưới 30. Run : Chạy. 77. Forget :Quên 31. Keep : Giữ. 78. Fly : Bay 32. Play : Chơi 79. Wash : R ửa 33. Stand : Đứng. 80. Worry :Lo, Lo Lắng 34. Change : Thay Đổi. 81. Fix : S ửa 35.Help : Giúp Đỡ. 82. Laugh : Cười (Ra Tiếng) 36. Put : Đặt 83. Prefer : Thích Hơn 37. Meet : Gặp. 84. Hate : Ghét 38. Look At : Nhìn. 85. Cook : Nấu Ăn 39. Listen : Nghe. 86. Rent : Thuê 40. Live :Sống. 87. Kiss : Hôn 41. Die : Chết 90. Borrow : Mượn 42. Bring : Mang Theo. 91. Lend ; Cho Mượn 43. Let : Để 92. Bite : Cắ n 44. Try : Thử, Cố Gắng 93. Shave : Cạo Râu 45. Pay : Trả Tiền. 94. Choose : Chọn 46. Study ; Học 95. Miss : Nhớ 47. Read : Đọc. 96. Push : Đẩy
  2. 97. lie: nói dối 149. continue tiếp tục 98. feel; cảm thấy 150. provide cung cấp 99. finish xong 151. include bao gồm 100. hold cầm, nắm 152. return trở về 101. fall rơi, té 153. care quan tâm 102. carry mang vác 154. produce sản xuất 103. receive nhận 155. rise mọc lên 104. grow mọc, phát triển 156. rest nghỉ ngơi 105. add thêm vào 157. fear sợ 106. happen xảy ra 158. accept chấp nhận 107. fight chiến đấu 159. describe mô tả 108. explain giải thích 160. sxist tồn tại 109. paint sơn 161. Fill lấp đầy, lấp kín 110. allow cho phép 162. represent đại diện 111. enter bước vào 163. realize nhận thấy 112. stay ở, ở lại 164. catch bắt được, bắt kịp 113. apply áp dụng 165. attack tấn công 114. share chia sẻ 166. imagine tưởng tưởng 115. sign ký tên 167. prove chứng minh 116. visit thăm viếng 168. argue tranh luận 117. feed cho ăn 169. fail thất bại 118. respect tôn trọng 170. check kiểm tra 120. improve tiến bộ, cải tiến 171. shake lắc, run 121. win chiến thắng 172.examine kiểm tra kỹ 122. ride cưỡi xe,ngựa 173. collect nhặt, thu, sưu tầm 123. practice thực hành 174. protect bảo vệ 124. touch chạm, sờ 175. hide trốn 125. throw quăng, ném 176.waste phung phí 126. save tiết kiệm 177.mix pha trộn 127. fit vừa, vừa vặn 178.admire ngưỡng mộ 128. promise hứa 179.hire thuê 129. arrive đến 180.scratch gãi ngứa 130. burn đốt 181. translate dịch 131. prevent phòng tránh 182. Behave cư sử 132. recommend giới thiệu, tiến cử 183. pretend giả vờ, giả bộ 133. repeat lặp lại 184. swallow nuốt 134. discuss thảo luận 185. regret hối tiếc 135. lock khóa 186. disagree không đồng ý 136. avoid tránh 187. rob cướp 137. cry khóc 188.satisfy thỏa mãn 138. guess đoán 189. Bribe hối lộ 139. jump nhảy 190.compete cạnh tranh 140. smell ngửi, có mùi 191.prepare chuẩn bị 141. climp leo, trèo 192. refuse từ chối 142. remind nhắc, nhắc nhở 193.invite mời 143. earn kiếm tiền 194.hurt đau 144. smoke hút thuốc 145. kick đá 146. complain than phiền 147. weigh cân nặng
  3. 148. spell đánh vần
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản