Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
211
lượt xem
6
download

học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu . 2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số 3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ.

Lưu

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)
Nội dung Text

  1. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) I . MỤC TIÊU : 1, Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu . 2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số 3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ. hs: - Bảng phụ. Thuộc ba hằng đẳng thức 1,2,3 III. tiến trình giờ dạy: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: + HS1: Hãy phát biểu thành lời & viết công thức bình phương của một tổng 2 biểu thức, bình phương của một hiệu 2 biểu thức, hiệu 2 bình phương ? + HS2: Nêu cách tính nhanh để có thể tính được các phép tính sau: a) 312 ; b) 492; c) 49.31 3. Bài mới:
  2. Hoạt động của GV và HS Ghi bảng Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ 4: 4)Lập phương của một tổng Giáo viên yêu cầu HS làm ?1 ?1 Hãy thực hiện phép tính sau & - HS: thực hiện theo yêu cầu của GV cho biết kết quả (a+ b)(a+ b)2= (a+ b)(a2+ b2 + 2ab) - GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? (a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - GV chốt lại: Lập phương của 1 tổng 2 số bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình Với A, B là các biểu thức phương số thứ 2, cộng lập phương số thứ 2. (A+B)3= A3+3A2B+3AB2+B3 GV: HS phát biểu thành lời với A, B là các biểu thức. Tính ?2 : Lập phương của 1 tổng 2 biểu a) (x + 1)3 = thức bằng … b) (2x + y)3 = áp dụng a) (x + 1)3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 - GV: Nêu tính 2 chiều của kết quả b)(2x+y)3=(2x)3+3(2x)2y+3.2xy2+y3 + Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức x3 + 3x2 + 3x + 1 = 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3 dưới dạng lập phương của 1 tổng ta phân tích
  3. để chỉ ra được số hạng thứ nhất, số hạng thứ 2 của tổng: a) Số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ 2 là 1 b) Ta phải viết 8x3 = (2x)3 là số hạng thứ nhất & y số hạng thứ 2 Hoạt động 2. XD hằng đẳng thức thứ 5: 5) Lập phương của 1 hiệu 3 ?3 :  a  (b) ( a, b tuỳ ý ) Giáo viên yêu cầu HS làm ?3 (a - b )3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 - HS: thực hiện theo yêu cầu của GV Lập phương của 1 hiệu 2 số bằng - GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? lập phương số thứ nhất, trừ 3 lần tích của bình phương số thứ nhất - GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số có còn đúng không? thứ nhất với bình phương số thứ 2, Hs :...... trừ lập phương số thứ 2. Với A, B là các biểu thức ta có: GV yêu cầu HS làm bài tập áp dụng: Yêu cầu học sinh lên bảng làm? (A - B )3 = A3 - 3A2 B + 3AB2 - B3 GV yêu cầu HS hoạt động nhóm câu c) ?4 :…. c) Trong các khẳng định khẳng định nào đúng áp dụng: Tính khẳng định nào sai ?
  4. 1. (2x -1)2 = (1 - 2x)2 ; 2. (x - 1)3 = (1 - x)3 13 3 1 1 1 ) =x -3x2. +3x. ( )2 - ( )3 a)(x- 3 3 3 3 3. (x + 1)3 = (1 + x)3 ; 4. (x2 - 1) = 1 - x2 1 1 = x3 - x2 + x. ( ) - ( )3 2 2 3 3 5. (x - 3) = x - 2x + 9 b)(x-2y)3 =x3-3x2.2y+3x.(2y)2-(2y)3 - Các nhóm trao đổi & trả lời = x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3 - GV: em có nhận xét gì về quan hệ của (A - B)2 với (B - A)2 c) 1-Đ ; 2-S ; 3-Đ ; 4-S ; 5- S (A - B)3 Với (B - A)3 HS nhận xét: + (A - B)2 = (B - A)2 + (A - B)3 = - (B - A)3 HĐ3. Luyện tập - Củng cố: - GV: cho HS nhắc lại 2 HĐT - Làm bài 29/trang14 ( GV dùng bảng phụ) + Hãy điền vào bảng
  5. (x - 1)3 (x + 1)3 (y - 1)2 (x - 1)3 (x + 1)3 (1 - y)2 (x + 4)2 N H Â N H Â U HĐ 4 BT - Hướng dẫn về nhà Học thuộc các HĐT- Làm các bài tập: 26, 27, 28 (sgk) & 18, 19 (sbt) * Chứng minh đẳng thức: (a - b )3 (a + b )3 = 2a(a2 + 3b2) * Chuẩn bị tiết sau học bài mới tiếp theo :….
Đồng bộ tài khoản