Những khó khăn khi áp dụng iso 9000 tại VN

Chia sẻ: saovang114

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, các quốc gia ngày càng xích lại gần nhau hơn trên cơ sở hợp kinh tế và trao đổi văn hóa. Do đó, sự thông thương giữa các nước ngày càng dễ dàng hơn. Chúng ta thử hình dung và so sánh sự khác biệt giữa quốc gia có nền kinh tế đóng và một quốc gia khác với nền kinh tế mở. Dĩ nhiên, sự khác biệt cơ bản đó là sự hội nhập. Sự hội nhập giúp một quốc gia phát triển kinh tế, giúp các doanh...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản