Những kinh nghiệm quản lý của hiệu trưởng

Chia sẻ: toyotayaris

Yêu cầu giáo viên/nhân viên trong trường làm việc để đạt được các mục tiêu mà trường đã đặt ra. Trao đổi với giáo viên/nhân viên để đánh giá xem họ đã thực hiện yêu cầu của Hiệu trưởng đến mức nào. Khen thưởng các giáo viên/nhân viên đã nổ lực trong công tác giáo dục và giảng dạy để hướng tới các mục tiêu đã đặt ra. Tạo được và giữ vững sự kính trọng và niềm tin của giáo viên/nhân viên đối với Hiệu trưởng. ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Những kinh nghiệm quản lý của hiệu trưởng

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CÔNG
TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG
 Lớp tập huấn chuyên
môn hè 2009
 Tháng 8/2009
Những mong muốn trong công việc
quản lý của hiệu trưởng:
 Yêu cầu giáo viên/nhân viên trong trường làm việc để đạt
được các mục tiêu mà trường đã đặt ra.
 Trao đổi với giáo viên/nhân viên để đánh giá xem họ đã
thực hiện yêu cầu của Hiệu trưởng đến mức nào.
 Khen thưởng các giáo viên/nhân viên đã nổ lực trong công
tác giáo dục và giảng dạy để hướng tới các mục tiêu đã
đặt ra.
 Tạo được và giữ vững sự kính trọng và niềm tin của giáo
viên/nhân viên đối với Hiệu trưởng.
Khi phổ biến các nội dung công tác cho giáo viên, cán bộ công
nhân viên trong trường, Hiệu trưởng cần chú ý các vấn đề sau:


 HT nói, chưa phải là giáo viên đã nghe
 Giáo viên có nghe HT nói nhưng chưa hẳn là họ đã
hiểu hết những nội dung mà HT truyền đạt.
 Ngay lúc GV hiểu hết những điều HT nói cũng chưa
hẳn là họ đã chấp nhận hòan toàn các ý kiến HT
đưa ra.
 GV có thể đã chấp nhận các ý kiến HT đưa ra
nhưng chưa phải là họ sẽ thực hiện toàn tâm toàn ý
những điều họ đã chấp nhận, hoặc sẽ áp dụng
những điều HT nói.
 Việc thường dễ nhận thấy nhất là tất cả GV đều
thừa nhận các PP giảng dạy mới rất hay, nhưng
cũng có nhiều người không chịu áp dụng các PP
giảng dạy mới đó.
Hiệu trưởng cần xây dựng Quy tắc phát biểu trong các cuộc họp
được tổ chức trong nhà trường.


1. Tất cả các giáo viên trong trường phải tuân thủ sự
điều hành của người chủ trì cuộc họp, phải chú ý
lắng nghe người đang phát biểu.
2. Giáo viên chỉ được phát biểu khi được phép của
người chủ trì cuộc họp.
3. Người phát biểu phải chú ý nói ngắn gọn, tập trung
vào nội dung được yêu cầu phát biểu.
4. Phải tránh sử dụng các câu nói pha trò quá mức,
làm mất đi vẻ trang trọng hoặc tính nghiêm túc của
các cuộc họp.
Giáo viên mong muốn gì ở Hiệu trưởng?

 Giáoviên mong muốn Hiệu trưởng phải là
người lãnh đạo công tác giảng dạy. Hiệu
trưởng phải là người ủng hộ sáng kiến về
chương trình, phương pháp giảng dạy. Hiệu
trưởng phải năng động và luôn có mặt trong
trường. Hiệu trưởng phải quan tâm đến việc
nâng cao đời sống của giáo viên.
Tìm hiểu nguyện vọng, đề xuất trong
công tác của giáo viên.

 HT cần tìm hiểu các nguyện vọng, những đề
xuất trong công tác của GV, chứ không chỉ
đơn thuần nắm các đề xuất do Tổ trưởng Tổ
chuyên môn đệ trình lên.
 Chú ý lắng nghe các ý kiến đề xuất của
nhiều GV trước khi đưa ra 1 QĐ nào đó.
Chú ý lắng nghe

 Biết cách chú ý lắng nghe tức là biết cách
giảm bớt thời gian nói của mình. Hiệu trưởng
cần dành thời gian cho giáo viên được nói,
được bày tỏ nguyện vọng, chia sẻ sự quan
tâm của họ đối với sự phát triển chung của
trường học.
 Hiệu trưởng cần làm cho giáo viên trong
trường cảm thấy họ đang làm việc có hiệu
quả.
Chú ý lắng nghe

 Hiệu trưởng cần chú ý tạo điều kiện giúp giáo
viên phát triển các kỹ năng giảng dạy để giáo
viên có thể tự mình giảng dạy tốt.
 Hiệu trưởng không nên làm thay cho giáo viên
bất kỳ việc gì.
 Tranh luận thẳng thắn với giáo viên
Những điều hiệu trưởng nên làm
 + Hãy niềm nở và lịch thiệp
+ Hãy tươi cười với mọi người
+ Hãy cố gắng duy trì tinh thần phấn khởi của mình và của những
người xung quanh
+ Hãy chào hỏi đồng nghiệp khi đến nơi làm việc, có cách xưng hô
phù hợp để duy trì quan hệ công tác bình thường và kỷ luật lao động
tốt.
+ Hãy biểu hiện lòng chân thành với mọi người. Hãy đến với nhân
viên bằng tấm lòng, chú trọng tính văn hóa, nhân văn trong quản lý.
Những điều hiệu trưởng nên làm
 + Hãy tin tưởng vào nhân viên, giáo viên. Sử dụng con người trước
tiên phải tin tưởng, tôn trọng và trao quyền đầy đủ cho họ
+ Đối xử với mọi người một cách công bằng.
+ Sử dụng người đúng năng lực, trình độ chuyên môn của họ
+ Hết sức quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng người tài, tạo điều
kiện cho cấp dưới được học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ. Tạo điều kiện cho họ hòan thành tốt nhiệm vụ cũng chính
là hòan thành tốt vai trò, chức trách của nhà quản lý.
Chú ý:
 Hiệu trưởng cần thành lập “Tổ Tư vấn” riêng cho mình. Thành
viên trong Tổ này có thể là giáo viên các trường khác, những
người cùng làm công tác quản lý như mình ở trong ngành hay
ngoài ngành. Các ý kiến của họ nhiều khi cũng giúp ích chúng
ta rất nhiều.
 Hiệu trưởng nên bố trí phân công giảng dạy cho giáo viên
bằng cách tạo cơ hội đồng đều cho họ phát triển. Việc giảng
dạy cho học sinh các lớp cuối cấp (lớp lá) đừng cứ phải lúc
nào cũng phân cho các giáo viên có kinh nghiệm, mà phải thay
đổi. Việc phân công cho giáo viên có kinh nghiệm lúc nào cũng
dạy các lớp cuối cấp có thể có lợi trước mắt, nhưng không có
lợi lâu dài.
Những điều hiệu trưởng nên làm

 Hãy biết phê bình và tự phê bình.Khi phê bình
nhắc nhở ai cần tế nhị, điêu chủ yêu là để
̀ ́
cho họ có cảm xúc ân hận và có ý thức khắc
phục khuyêt điêm.
́ ̉
 Khi phê bình cần lưu ý:
Những điều hiệu trưởng nên làm
 Cần nói ưu điểm của họ trước, sau đó mới nêu khuyết điểm.
- Không phê bình người cấp dưới khi có mặt người thứ ba
- Chỉ cảnh cáo phê bình trước tập thể sau khi góp ý nhiều lần
mà người đó vẫn không tiến bộ.
- Khi nhân viên mắc lỗi đến mức bị thi hành kỷ luật thì nhà
quản lý cần tìm hiểu nguyên nhân khách quan và chủ quan,
xem xét quá trình công tác, xem xét lỗi lầm đó là hiện tượng
hay bản chất. Cần thận trọng khi quyết định hình thức kỷ luật
đối với một người bởi vì điều đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến đời
sống tinh thần, danh dự của họ.
Khi giao tiếp với cấp trên cần lưu ý:

 + Hãy tuân thủ trật tự trong hệ thống quản lý, tôn
trọng người lãnh đạo.

+ Không được vượt cấp trong hệ thống quản lý.

+ Giữ những quan hệ tốt đẹp với mọi người, thủ
trưởng cũng như đồng nghiệp của mình.
Khi giao tiếp với cấp trên cần lưu ý:

 + Hãy làm tốt công tác của mình.Tinh thông trong
công việc của mình nhưng đừng tỏ ra kiêu
ngạo.Trong công việc cần chăm chỉ, thực thà.Cần
có năng lực phối hợp với các đồng nghiệp khác để
hoàn thành nhiệm vụ.Cần phản hồi thường xuyên
với lãnh đạo về việc thực hiện công việc của mình
bằng cách thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thỉnh
thị theo yêu cầu của thủ trưởng.
Khi giao tiếp với cấp trên cần lưu ý:

 Tiếp nhận những lời phê bình của cấp trên một cách
vô tư, cầu thị

+ Quý trọng thời gian của người quản lý, khi báo cáo
công việc nên trình bày ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể.

+ Hãy cư xử khéo léo, không nói xấu hoặc chê bai
họ sau lưng

+ Hãy học hỏi những phong cách và những kinh
nghiệm tốt của người lãnh đạo
Những điều Hiệu trưởng không nên
làm

 Không nên đối xử thiên vị đối với một nhân
viên hay giáo viên nào trong trường.
 Không nên giành công của người khác.
 Không nên đổ lỗi cho người khác.
 Không nên giành hết quyền lợi cho mình.
 Không nên có ác cảm đối với nhân viên hay
giáo viên (trước đó có vi phạm điều gì đó)
Những sai lầm cần tránh

Chủ nghĩa độc tôn :
- Luôn cho mình là quan trọng, là trung
tâm chú ý
* Sẽ dẫn đến:
- Dập tắt sáng kiến, gây khó khăn cho sự
phát triển những tư tưởng , sáng tạo
- làm cho những người công tác có tâm lý
rời bỏ tập thể
Những sai lầm cần tránh

Tính cố chấp:
- Không thừa nhận sai lầm
- Không chú ý đến những ý kiến đối
lập
Vì : Muốn giữ thể diện dù đã đề ra
quyết định sai lầm
Những sai lầm cần tránh

Tính đơn ý:
- Chỉ đánh giá con người trong 2
phạm trù: tốt – xấu mà không
xét đến sự phức tạp của bản
tính con người.
Những sai lầm cần tránh

Tính cực đoan:
Mong muốn đề ra những quyết
định hòan hảo
Sẽ dẫn đến: Không còn thời gian
để giải quyết những vấn đề
khác
Những sai lầm cần tránh

Tính ôm đồm bao biện:
Không biết lựa chọn những vấn
đề quan trọng
Muốn tham gia giải quyết tất cả
các vấn đề
Khi giáo viên mới được đề bạt làm hiệu trưởng

 Giáo viên trong trường, kể cả các giáo viên trước đây là bạn
bè, có thể không còn trao đổi cởi mở mọi chuyện với Hiệu
trưởng (mới được đề bạt) như trước kia nữa.
 Giáo viên trong trường có thể sẽ phân vân về cách cư xử với
Hiệu trưởng (mới được đề bạt).
 Hiệu trưởng (mới được đề bạt) có thể gặp sự phản kháng của
một số giáo viên cũng trong diện được quy hoạch nhưng
không được bổ nhiệm. Cách đối xử đối với các giáo viên này là
hãy yêu cầu họ cho mình những lời khuyên cho công việc mới,
giao cho họ những công việc mang tính thách thức, tạo cho họ
một ý thức về trách nhiệm mới của họ.
Khi giáo viên mới được đề bạt làm hiệu
trưởng

- Suy nghĩ thêm mình sẽ áp dụng phong cách lãnh đạo
nào trong cương vị mới.
- Quyết định xem mình sẽ lãnh đạo trường học đạt
được những thành tựu gì.
- Chú trọng vào việc quản lý, điều hành những việc
quan trọng nhất.
- Đừng vội thay đổi các hoạt động của trường trong
một vài tuần đầu tiên khi bắt đầu nhận nhiệm vụ
mới.
- Tạo mối liên kết với các trường trên cùng (hoặc khác)
địa bàn huyện/thành phố.
Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm các ý
kiến sau

 Nhà lãnh đạo cần phải hỗ trợ cho việc cải
thiện điều kiện làm việc và phát triển chuyên
môn bỡi vì đó là cách để đảm bảo sự lãnh
đạo thành công cho tương lai.
 Ta chỉ có thể có được những hiệu trưởng giỏi
nếu như ta có những giáo viên giỏi, bỡi vì sự
lãnh đạo tương lai xuất phát từ đội ngũ giáo
viên trong hiện tại.
8 giải pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển
nhà trường


 Tổ chức công tác tuyên truyền cho cộng đồng và
bản thân nhà trường.
 Xây dựng kế hoạch để phân phối các nguồn lực.
 Tạo lập uy tín niềm tin đối với phụ huynh, cấp Ủy
Đảng, chính quyền và cộng đồng địa phương thông
qua việc khẳng định uy tín, chất lượng của nhà
trường.
 Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm.
8 giải pháp huy động cộng đồng tham gia xây
dựng và phát triển nhà trường

 Tận dụng những kinh nghiệm và trí thức của phụ
huynh HS.
 Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa
phương.
 Xây dựng các cơ chế liên kết giữa nhà trường, gia
đình và lực lượng xã hội.
 Hiệu trưởng thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi
dưỡng để làm tốt vai trò của mình trong nhà trường
và xã hội.
Lời khuyên: Thay lời kết
 Hãy từ bỏ nếp nghĩ cho rằng khi được bổ nhiệm làm Hiệu
trưởng thì mình được xem là người số một, giỏi nhất trong
trường. Nên lưu ý rằng có nhiều người thích làm việc trong lĩnh
vực chuyên môn, thích giảng dạy, vui với kết quả giảng dạy
của họ, không thích làm Hiệu trưởng.
 Có nhiều giáo viên không thích làm Hiệu trưởng, nhưng buộc
phải làm, do được cấp trên lựa chọn, tin tưởng giao nhiệm vụ
phát triển giáo dục xã/huyện nhà. Đừng viện lý do mình không
thích làm mà làm việc theo kiểu “cầm chừng”, trên bảo gì thì
làm nấy. Đã nhận lương của một Hiệu trưởng thì làm việc như
một Hiệu trưởng.
 XIN CẢM ƠN
 CHÚC CÁC CHỊ SẼ LÀ
NHỮNG NHÀ QUẢN
LÝ GIỎI.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản