Những kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài

Chia sẻ: lenguyentn

I. GIỚI THIỆU: Xoài là cây ăn trái nhiệt đới, có nguồn gốc ở Ấn Độ, thích hợp với nhiệt độ từ 24-27OC, lượng mưa thích hợp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản