Những lời khuyên sức khỏe

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
7
download

Những lời khuyên sức khỏe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm mới đến cũng là lúc bạn đã già thêm một tuổi, đừng coi thường sức khỏe của mình. Cùng với kế hoạch công việc của năm , bạn hãy cố gắng dành thời gian để bảo vệ chính bạn nữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lời khuyên sức khỏe

  1. Nh ng l i khuyên s c kh e Năm m i n cũng là lúc b n ã già thêm m t tu i, ng coi thư ng s c kh e c a mình. Cùng v i k ho ch công vi c c a năm , b n hãy c g ng dành th i gian b o v chính b n n a. Hãy ho t ng nhi u hơn n a Hãy xem vi c tìm cách cơ th b n v n ng nhi u hơn n a như m t thách th c c n vư t qua. N u công ty b n ch n m t ng 4 ho c tu n 5 thì hãy t b thang máy dùng thang b , tranh th dùng thang b khi i siêu th thay vì ng yên trên thang cu n. Thay vì b n g i th c ăn nhanh ph c v t n nơi vào bu i trưa thì hãy che dù bư c ra kh i văn phòng và n nh ng quán ăn có nhi u th c ph m dinh dư ng hơn. B n có th dùng chi c i u khi n t t tivi, nhưng ng tác ng lên và i n bên chi c tivi nh n nút t t s t t hơn cho cơ th b n.
  2. V n ng và di chuy n nhi u không nh m giúp b n gi m cân hay có m t cơ th p, i u này s giúp b n gi i t a stress r t t t. V n ng và di chuy n nhi u giúp b n gi i t a stress. nh: Inmagine i u này có nghĩa là b n hãy t n d ng m i lúc m i nơi cơ th ư c di chuy n. C ng thêm vào k ho ch làm vi c c a năm m i này, b n hãy dành th i gian ăng ký và tham gia vào m t câu l c b th thao nào ó. M t l p h c khiêu vũ, m t câu l c b th hình, phòng t p yoga hay m t l p th d c th m m s giúp b n luôn luôn “ch y t t” k
  3. ho ch ho t ng c a năm nay. Gi m m i v i nh ng ngư i ã qua tu i 30, nh t là nh ng ngư i ã sinh con hãy tránh xa nh ng món ăn ch a nhi u m như th c ăn chiên xào, th c ăn nhanh và nh ng th c ăn nhi u d u m khác như th t m , các lo i th t nư ng, l p xư ng… Bên c nh ó, nên ăn ít l i các lo i th c ph m ư c xem là thi t y u h ng ngày ch a nhi u lipit như bơ, s a, kem… Bánh mì k p th t và batê, s t mayonnaise là các lo i th c ăn b n c n gi i h n trong m c cho phép. B n nên tăng cư ng vào ch ăn h ng ngày các lo i rau xanh, bơ s a không béo, các lo i ngũ c c… Song song v i k ho ch v n ng trong năm m i, b n hãy ghi nh vào nh ng món ăn b n c n tránh b o v s c kh e. N u b n ã th a cân thì m t chi c máy th d c a năng v i các bài t p gi m m là c n thi t cho n m m i này y. B thu c
  4. Trong năm 2009, có r t nhi u các k t qu nghiên c u m i ư c công b cho th y tác h i c a vi c hút thu c cũng như khói thu c nh hư ng như th nào n c ng ng và môi trư ng xung quanh. Không âu xa xôi, vi c hút thu c lá quá 3 i u m i ngày s làm bi n i gen di truy n c a chính b n. u năm 2010 này, nhà nư c cũng ã th c hi n ch c m hút thu c t i nh ng nơi công c ng, c bi t là các b nh vi n và cơ quan làm vi c. Và ch c h n b n s b t g p nh ng ánh m t nhìn mình khó ch u khi b n ang c m i u thu c trên tay. V y, hãy lên k ho ch b thu c. Năm m i là m t d p t t b n có th th c hi n nhi u k ho ch m i và có nhi u h ng kh i thành công.
  5. Dành ít phút nghe l i bài nh c mà b n thích thư giãn. nh: Imagine Gi m căng th ng Dĩ nhiên, nói s d hơn làm. B n th y y, cu c s ng v i y r y công vi c ngày nay ã cu n chúng ta vào vòng xoáy c a nó. Và vi c m t mình ch ng ch i l i vòng xoáy này th t là không d th c hi n. Tuy nhiên, b n hãy c g ng gi m nh ng căng th ng trút lên ngư i b n t i công s b ng cách nghĩ v m i vi c m t cách l c quan hơn, m i ngày dành ra m t kho n th i gian làm nh ng vi c b n thích. Nh ng vi c này r t ơn gi n nhưng l i mang n nhi u hi u qu trong vi c gi m stress. Ch ng h n như g i i n h i thăm m t ngư i b n ã lâu không g p, xem l i album hình gia ình, xem m t o n hài k ch, tô màu nh ng b c tranh ho t hình c a con tr , ngư c lên nhìn nh m b u tr i ho c ơn gi n ch là dành ít phút nghe l i bài nh c mà b n thích. B n hãy th mà xem! R t hi u qu y.
  6. B o v b n tránh kh i s ô nhi m B y hãy tránh càng xa càng t t nh ng khi v c dành cho ngư i hút thu c, ư ng cao t c và nh ng khu v c thư ng xuyên k t xe. N u trư c m t b n là m t s ông ngư i ang h n lo n vì k t xe thì b n ng vì v i vã mà c g ng lao vào chen chúc. B n có th ch n m t hư ng i khác dù cho nó có xa xôi hơn chút ít. Trong trư ng h p không có m t s ch n l a nào khác, b n hãy r vào m t quán nư c và c g ng bình tâm c m t t báo cho n khi o n ư ng trư c m t thông thoáng. Dù b n chung cư hay khu nhà b n khá ch t ch i thì cũng tr ng lên nh ng cây xanh ngay môi trư ng b n s ng, nh ng ch u cây nh trên b u c a s giúp b n tho i mái hơn. Cu i cùng, hãy nh luôn eo kh u trang khi ra ư ng tránh hít ph i khí th i và khói b i.
  7. Không nên u ng quá 2 ly rư u m t ngày. nh: Inmagine i mũ b o hi m Hãy luôn nh i mũ và cài quai khi ch y xe. R t nhi u ngư i hi n nay ã c m th y tho i mái khi b mũ b o hi m ra kh i u nh ng o n ư ng v ng xe và không có c nh sát giao thông. Tuy nhiên, ó là m t hành ng sai l m vì tai n n có th x y ra trên ư ng i b t c khi nào v i nh ng tình hu ng b t ng mà ch ng ai có th lư ng trư c ư c. C m giác nóng n c khó ch u m t o n ư ng s d
  8. ch u hơn vi c ch u ng au n ho c th m chí là thương vong khi tai n n x y n. Ki m tra s c kh e răng mi ng Ngày nay, r t nhi u nh ng cu c nghiên c u khoa h c ã cho th y r ng s c kh e răng mi ng có nh hư ng r t l n n s c kh e và tu i th c a b n. Vì th , n u năm ngoái b n chưa c o vôi răng thì hãy làm vi c ó ngay lúc này. N u b n c m th y hơi th có mùi ho c m t chi c răng hàm có v n nhưng vì quá b n b u lao u vào các báo cáo cu i năm nên b n h n l n l a thì hãy n nha sĩ vào cu i tu n này. Khi i siêu th , b n hãy ch n m t cu n ch nha khoa nhé. 5 phút làm v sinh răng m i ngày ch c ch n không ph i là cái giá quá t kéo dài tu i th c a b n. Tránh u ng bia rư u quá nhi u M t ho c hai ly rư u u n m i ngày có th giúp các ng mày râu tránh kh i b nh tim, nhưng ch m t ho c hai thôi nhé. Nh ng ngư i quá hai ly rư u m i ngày s b r t
  9. v n v s c kh e, ch ng h n như b nh viêm gan, th n, bao t và ung thư. B n có thói quen u ng quá nhi u bia rư u, ôi khi vì lý do công vi c, ti p khách hàng và vì nh ng ch ký trên h p ng nhưng b n hãy c g ng h n ch t i a n m c có th . Năm m i n cũng là lúc b n ã già thêm m t tu i, ng coi thư ng s c kh e c a mình. Ki m tra s c kh e nh kỳ Năm ngoái là m t năm b n quá b n r n và b n ã b qua cu c khám s c kh e nh kỳ. Có r t nhi u ngư i không i khám b nh t ng quát ch vì “s bi t b nh”, “ai mà ch ng có b nh” ho c vì s b nh vi n. Tuy nhiên, ó là nh ng suy nghĩ h t s c sai l m. Ngày nay, b n ang s ng trong m t môi trư ng ô nhi m và không an toàn. Xung quanh cu c s ng c a chúng ta có quá nhi u các hóa ch t c h i nh hư ng n s c kh e và chúng ta hoàn toàn có th m c nh ng căn b nh hi m nghèo. Vì th , phát hi n s m b nh t t chính là cơ h i b n ư c ch a tr và b o v m ng s ng cho chính mình. N u trong kho ng th i gian 12 tháng l i ây b n chưa ki m tra s c kh e t ng quát thì hãy lên k ho ch th i gian và tài chính th c hi n vi c này nhé.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản