Những lưu ý khi chủng ngừa cho trẻ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
7
download

Những lưu ý khi chủng ngừa cho trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủng ngừa là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ. Tuy nhiên, thực hiện chủng ngừa cho trẻ như thế nào là đúng cách thì không phải bậc phụ huynh nào cũng hiểu rõ. Webtretho xin giới thiệu một số kiến thức cơ bản về việc chủng ngừa cho trẻ để bạn có thể tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lưu ý khi chủng ngừa cho trẻ

  1. Nh ng lưu ý khi ch ng ng a cho tr Ch ng ng a là bi n pháp c n thi t b o v s c kh e lâu dài cho tr . Tuy nhiên, th c hi n ch ng ng a cho tr như th nào là úng cách thì không ph i b c ph huynh nào cũng hi u rõ. Webtretho xin gi i thi u m t s ki n th c cơ b n v vi c ch ng ng a cho tr b n có th tham kh o.
  2. Vì sao ph i ch ng ng a cho tr ? Ch ng ng a là cách dùng m m b nh ch t ho c s ng nhưng làm cho h t c ho c dùng m t ph n m m b nh (như dùng l p v ngoài siêu vi B ch ng h n) ã ư c bào ch thành thu c ch ng (v c-xin) ưa vào cơ th . Nh v y, cơ th nh n di n ư c m m b nh khi nhi m m m b nh th t, cơ th s ch ng tr có hi u qu , tiêu di t ư c m m b nh. Nói g n hơn, ch ng ng a là nh m phòng ng a m t b nh nào ó b ng cách t o nên s mi n d ch cho ngư i ư c ch ng ng a. Tr m i sinh ra ã có kh năng mi n d ch (không b nhi m b nh), do nh n ư c các kháng th t m . Tuy nhiên, kh năng mi n d ch này ch kéo dài ư c t 1 tháng n 1 năm. Sau ó, tr không còn nh n ư c kháng th t m n a và d dàng b nhi m các b nh có th phòng tránh ư c b ng v c-xin, ví d ho gà, s i…Khi a tr không ư c tiêm ch ng b nhi m vi khu n ho c vi-rút, cơ th c a tr s không s c m nh ch ng l i, tr s b nhi m b nh. Th c t ã ch ng minh cho th y trư c khi con ngư i phát
  3. minh ra v c-xin, ã có r t nhi u tr em b ch t vì nh ng căn b nh: ho gà, b i li t, s i, b ch h u… Ngày nay t l tr b ch t do các b nh trên gi m là nh tr ư c d phòng b nh trư c b ng tiêm ch ng. Vi c tiêm ch ng cho tr không ch giúp d phòng b nh cho b n thân a tr mà còn b o v s c kh e cho c c ng ng chúng ta, nh t là cho nh ng i tư ng không ư c tiêm ch ng bao g m các tr quá nh chưa tu i ư c tiêm ch ng, nh ng tr không th tiêm ch ng do có các b nh lý khác (vd: như tr b b nh b ch c u c p)… Tiêm ch ng cho tr còn giúp làm ch m i ho c ngăn ch n s bùng phát d ch b nh. Vì nh ng lý do trên ây nên vi c quy t nh không tiêm ch ng cho tr do nghi ng i các tai bi n sau tiêm s d dàng khi n tr có nguy cơ b nhi m b nh và t vong, gây bùng phát d ch b nh trong c ng ng. Thông thư ng s ch ng ng a ư c th c hi n cho tr t khi m i sinh ra, t c là t khi tr ã có kh năng b nhi m b nh. Nhưng do m i nư c có c i m v mô hình b nh t t khác nhau nên s ch ng ng a cũng thay i tùy theo m i nư c
  4. ho c khu v c. Riêng nư c ta, tình hình ch ng ng a không khác l m v i các nư c châu Á, c bi t khá gi ng v i các nư c thu c khu v c Ðông Nam Á. Hi n nay có 6 b nh ư c ng a cho tr nư c ta theo l ch ch ng ng a b t bu c và mi n phí, ó là: lao, b i li t, b ch h u, u n ván, ho gà, s i. Ngoài ch ng ng a b t bu c 6 b nh k trên, ta tr còn ư c ch ng ng a t nguy n (t c gia ình l a ch n và ch u chi phí cho vi c ch ng ng a) ng a các b nh sau: viêm màng não m Hemophillus influenza hib, viêm màng não m do não mô c u Nesseria meningitidis, th y u (varicella), viêm gan siêu vi B, quai b , rubeol (có thu c Trimovax ng a c 3 b nh: quai b , rubeol, s i), viêm não Nh t B n B và c viêm gan siêu vi B. Th c hi n ch ng ng a cho tr khi nào? Ch ng ng a là i u c n thi t v i b t kỳ tr em nào. Ngay t lúc bà m ang mang thai ư c 6 tháng, có th ch ng ng a u n ván b o v tr . Càng ch ng ng a s m, ph n ng thu c (n u có) càng nh .
  5. M t a tr ch ng ng a r i v n có th m c b nh nhưng r t hi m, quan tr ng là ph i ch ng ng a úng th i gian. Th i gian tiêm ch ng c a tr thư ng là: - Ng a lao: Vào ngày th tư, th năm sau khi sinh, n u tr kh e m nh. N u sinh thi u tháng và dư i 2,5kg thì ph i i bé ư c 3kg. - Ng a b i li t: Chích ho c u ng t lúc tr 1-3 tháng (m i tháng m t l n). Chích (u ng) nh c l i m t năm sau, tr l m là 18 tháng ho c t i a là 2 năm. - Ng a ban : Chích m t l n duy nh t vào lúc tr ư c9 tháng. Ph n ng thu c s gây ra m t th ban nh . - Ng a D.T.C (b ch h u, u n ván, ho gà) thư ng ư c pha chung trong m t mũi chích duy nh t. Ph i chích ba l n m i hi u nghi m, m i l n cách nhau t 3-6 tu n, t t nh t là 1 tháng. Thu c thư ng gây ph n ng s t, nóng, khó ch u vài gi sau khi chích, ch chích ng , sưng au. Ph i chích s m ngay khi tr ư c ngoài tháng vì càng chích tr , ph n ng càng nhi u. Trư ng h p tr b nhi m lao, viêm th n, suy n, lác ho c có ti n căn kinh phong trong gia ình, ph i
  6. cho bác sĩ bi t tùy trư ng h p quy t nh có nên chích D.T.C không. - Ng a viêm gan siêu vi B: Ð i v i tr có m mang m m b nh, thì sau khi sinh 12 gi c n ch ng ng a viêm gan siêu vi B và tiêm chích HBi G 0,5 ml. Còn tr bình thư ng, chích 3 mũi lúc xu t vi n v nhà, lúc 1-2 tháng tu i và 6-18 tháng tu i. Hi n có nhi u lo i văc-xin ng a viêm gan siêu vi v i li u lư ng dùng khác nhau, ph i do cơ s y t hư ng d n c th . -Ngoài ra có th ch ng thêm các b nh khác như: viêm màng não mũ do HIB, quai b , Rubeol, th y u, viêm não nh t b n B… Vi c ch ng ng a t t nh t là nên úng l ch t o mi n d ch phòng b nh s m nh t và t hi u qu cao nh t. Trư ng h p bé không tiêm úng l ch v n có th ch ng ng a các mũi ti p theo trong th i gian sau. L ch ch ng ng a cho tr trong năm u Vi t Nam, nhi u năm g n ây, vi c tiêm ch ng theo chương trình tiêm ch ng qu c gia ã tr nên ph bi n, t o thành m t thói quen t t.
  7. Vì quy n l i c a con em mình và c a c ng ng, dù khó khăn hay b n b u n âu, các bà m cũng ph i s p x p ưa con mình i tiêm ch ng. Không nên i tr m y t a phương không thư ng xuyên nh c nh . Bà m ph i nh l ch tiêm ch ng sau ây và ưa con i ch ng ng a: Trong năm u, b n nên ưa tr n cơ t tiêm ch ng các b nh theo l ch: Tháng tu i B nh tiêm ch ng Sơ sinh Lao – Viêm gan siêu vi B 1 Viêm gan siêu vi B 2 B i li t - B ch h u, U n ván. Ho gà – Viêm gan siêu vi B 3 B i li t B ch h u - U n ván – Ho gà
  8. 4 B i li t B ch h u - U n ván – Ho gà. 9 S i (ban ) Giai o n b n ưa bé i ch ng ng a nhưng tr ang b s t nh , tiêu ch y hay suy dinh dư ng thì v n có th th c hi n tiêm ch ng bình thư ng. Trư ng h p sau khi tiêm ch ng b n th y bé có m t s bi u hi n như: s t nh hay ch tiêm sưng cũng không nên lo ng i vì ó là ph n ng bình thư ng. Sau năm u, nh ưa tr i tiêm ng a nh c l i theo hư ng d n c a nhân viên y t .
Đồng bộ tài khoản