Những mẫu hợp đồng dịch vụ cực hay

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:37

3
2.418
lượt xem
250
download

Những mẫu hợp đồng dịch vụ cực hay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để biết cách soạn thảo một mẫu hợp đồng dịch vụ đúng chuẩn, có nội dung và hình thức rõ ràng, mời các bạn tham khảo ngay "Những mẫu hợp đồng dịch vụ cực hay" của TaiLieu.VN. Chúng tôi đã chọn lọc những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất hiện nay để gửi đến các bạn giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, công sức tìm kiếm hay soạn thảo. Tin rằng với những mẫu này, công việc của bạn sẽ tiến hành nhanh chóng và thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo và chọn cho mình mẫu hợp đồng phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những mẫu hợp đồng dịch vụ cực hay

Mời các bạn tham khảo "Những mẫu hợp đồng dịch vụ cực hay" đã đươc cập nhật trên trang TaiLieu.VN để tìm cho mình một Mẫu hợp đồng dịch vụ đúng chuẩn, phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc của mình. Sau đây là phần nội dung tóm tắt của mẫu hợp đồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------oOo-------- 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số…/20..../HĐDV

- Căn cứ  Luật Thương mại được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005, ban hành ngày 27/06/2005
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào nhu cầuvà khả năng của hai bên
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ......, hai bên chúng tôi gồm:
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên A): 
Địa chỉ             : .........................................................................................................................................
Điện thoại        :..................................................................... Fax: ...........................................................
Tài khoản số   :...........................................................................................................................................
Do Ông/Bà      :..........................................................................................................................................
BÊN NHẬN DỊCH VỤ (Bên B):
Địa chỉ             :..........................................................................................................................................
Điện thoại        :.........................................................................................................................................
Tài khoản số    :..........................................................................................................................................
Do Ông/Bà      :..........................................................................................................................................
Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: Nội dung công việc
Bên B giao bên A làm dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp gồm:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
ĐIỀU 2: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán:
1. Tổng chi phí  dịch vụ theo hợp đồng là:.................................... (Bằng chữ: ........................................ ) 
Bao gồm:
- Phí dịch vụ
- Lệ phí
2. Thanh toán:................................................................................................................ đồng khi hoàn tất.
ĐIỀU 3: Nghĩa vụ của bên B
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bên A theo thông báo bổ sung hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với những hồ sơ do mình cung cấp.
- Chấp hành yêu cầu về thời gian khi có thông báo của cơ quan chức năng đối với những thủ tục qui định phải có sự hiện diện của bên B (Người đại diện pháp luật), nếu vắng mặt phải thông báo cho bên A và tự chịu những hậu quả phát sinh do việc không chấp hành của mình.
ĐIỀU 4: Nghĩa vụ của bên A
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo những thông tin có trong hồ sơ do bên B cung cấp cho đến khi có kết quả cuối cùng, theo nội dung công việc.
- Thông báo cho bên B thời gian thực hiện các công việc theo qui định phải có sự hiện diện của bên B (Người đại diện pháp luật), và tiến độ thực hiện hợp đồng khi bên B có yêu cầu.
ĐIỀU 5: Hiệu lực của hợp đồng
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, hai bên cam kết thực hiện các điều khoản của hợp đồng và thông báo cho nhau những điều kiện khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.
- Hợp đồng được làm thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

                                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B 

Mời các bạn xem tiếp các mẫu còn lại của hợp đồng "Những mẫu hợp đồng dịch vụ cực hay". Các bạn có thể đọc trực tiếp trên website hoặc đăng nhập để tải về máy dùng làm tư liệu tham khảo khi cần thiết. Nếu các bạn có nhu cầu tìm kiếm mẫu hợp đồng dịch vụ khác thì có thể xem thêm Hợp đồng dịch vụ trên trang tailieu.vn.

 

 

Đồng bộ tài khoản