Những mẹo nhỏ trong Yahoo Messenger

Chia sẻ: sakai1

Không cảm thấy hài lòng với một số chi tiết được thiết lập sẵn trong Yahoo Messenger, bạn hoàn toàn có thể trang điểm cho Yahoo bằng những mẹo nhỏ. 1 - Bỏ biểu tượng mặt cười trong cửa sổ Bạn muốn bỏ biểu tượng mặt cười của Yahoo Messenger ở góc trái cửa sổ Chat, hãy tắt Yahoo rồi vào Messenger Change Skin, chọn một skin baṇ thić h, ghi nhớ tên của nó. Sau đo,́ vaò Start My Computer Local Disk C: Program Files Yahoo! Shared Graphics, mở file co ́ tên cuả skin đó (ví dụ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản