Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: mricepro

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản