Những nhân vật gây ấn tượng nhất giới kinh doanh 2009

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
49
lượt xem
9
download

Những nhân vật gây ấn tượng nhất giới kinh doanh 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Họ là thương gia, chính trị gia, ông trùm truyền thông hay đơn giản là một ca sỹ. Nhưng những gì họ đã làm trong năm 2009 đầy khó khăn là điều khiến mọi doanh nhân đều phải ngưỡng mộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nhân vật gây ấn tượng nhất giới kinh doanh 2009

  1. Nh ng nhân v t gây n tư ng nh t gi i kinh doanh 2009 H là thương gia, chính tr gia, ông trùm truy n thông hay ơn gi n là m t ca s . Nhưng nh ng gì h ã làm trong năm 2009 y khó khăn là i u khi n m i doanh nhân u ph i ngư ng m . Ngài Richard Branson(CEO c a Virgin Group) Luôn là ngư i tiên phong phá b nh ng gi i h n chưa t ng ư c vư t qua, cùng v i các nhân viên d án Virgin Galactic, v CEO t ng ư c phong tư c Hi p s này ã cho ra i SpaceShipTwo, tàu du hành không gian u tiên ph c v m c ích thương m i c a th gi i. Sau khi SpaceShipTwo c t cánh l n u vào năm 2011, b t kỳ ai cũng có th tr thành phi hành gia. Steve Jobs(CEO c a Apple) Chi n th ng b nh ung thư và tr l i Apple sau 6 tháng v ng m t, Steve Jobs ti p t c cho th y t m nhìn chi n lư c trong lĩnh v c kinh doanh công ngh cao. V i nh ng gì ã chu n b trư c ó, Jobs giúp Apple ho t ng trơn tru t i m c h u như không ai nh n ra s v ng m t c a ông. Apple v n thu lãi l n trong khi c th gi i g p khó khăn. Warren Buffett(CEO c a Berkshire Hathaway)
  2. u năm 2009, khi nh ng doanh nghi p khó khăn tìm n c u c u Buffet, ông ã giành th i gian c k t ng h sơ r i quy t inh u tư 3 t USD cho General Electric và 5 t cho Goldman Sachs. Ti n hành m t chi n d ch công phu gây d ng l i ni m tin c a các nhà u tư v i th trư ng, Buffet ã cùng Berkshire Hathaway vư t qua kh ng ho ng m t cách thành công. Bill Gates ( ng sáng l p và ch t ch qu Gates Foundation) Tháng 7/2009, ngư i giàu nh t th gi i quy t nh d ng g n như toàn b công vi c t i Microsoft dành h t th i gian cho ho t ng c a qu Bill & Melinda Gates Foundation.
  3. Giúp ngư i nghèo ch ng l i b nh t t, phát tri n nông nghi p và s n xu t th c ph m t i các nư c ang phát tri n, c i thi n h th ng giáo d c t i M , Bill Gates ã làm kinh ng c không ít nhân v t trong gi i kinh doanh, trong ó có c ngư i b n lâu năm, Warren Buffett. Ursula Burns (CEO c a Xerox) Tr thành mơ ư c c a hàng tri u ngư i trên th gi i khi tr thành ph n da màu u tiên n m quy n i u hành t i m t t p oàn hàng u th gi i. Ursula Burns cũng n i ti p truy n th ng n CEO t i Xerox sau khi thay th ngư i ti n nhi m Anne Mulcahy. K t khi n m quy n t i hãng s n xu t máy văn phòng này, c phi u c a Xerox ã tăng giá t i 36%. Oprah Winfrey (Ngư i sáng l p Harpo)
  4. M t trong nh ng ph n giàu và có nh hư ng nh t th gi i, bi u tư ng c a ngành truy n thông M Oprah Winfrey cho bi t s th c hi n bu i ghi hình cu i cùng cho talk-show n i ti ng c a mình trong năm 2011. Gây n tư ng v i khán gi truy n hình b ng tư tư ng tiên phong và kh năng giao ti p, Oprah luôn có kh năng làm m i nh ng thông i p phát i. Liên k t v i Discovery Channel, Oprah Winfrey gây d ng nên m t hãng truy n thông cho riêng mình mang tên OWN (Oprah Winfrey Network). M ng truy n thông này s vươn t i hơn 80 tri u gia ình trên toàn th gi i trong tháng 1/2011 t i. Sonia Sotomayor (Th m phán Tòa án t i cao M )
  5. T ng là m t nhà ho t ng xã h i, Sonia Sotomayor tr thành Th m phán g c da u tiên c a Tòa án t i cao M . Sinh ra t i Bronx (bang New York), Sonia Sotomayor ư c m t mình m bà chăm sóc, d y d sau khi ngư i cha m t s m. Thành công c a bà ư c coi là m t trong nh ng bi u tư ng s ng c a Gi c mơ M . Chesley "Sully" Sullenberger (Phi công) V i s bình tĩnh n phi thư ng trong tình hu ng ph i ch u nhi u áp l c, Sullenberger ã cho th y kh năng lãnh o cũng như khích l phi hành oàn khi ông h cánh thành công chi c máy bay c a US Airways trên sông Hudson (M ), c u s ng hơn 155 hành khách. Phi công giàu kinh nghi m này cũng t ra h t s c nhã nh n trư c nh ng l i công kích cho r ng pha h cánh c a ông ch ng qua là do may m n. Jeff Bezos (Ngư i sáng l p Amazon.com)
  6. Luôn là ngư i tiên phong trong lĩnh v c thương m i i n t , Bezos ti p t c gây n tư ng v i th gi i kinh doanh b ng nh ng ý tư ng c áo. Sáng t o g n ây nh t c a ông là Amazon's Kindle, cu n sách i n t ư c nh n nh là có kh năng làm thay i thói quen mua và c sách cũng như các n ph m in khác c a toàn th gi i. Barack Obama (T ng th ng M ) Tr thành T ng th ng th 44 c a M , cũng là T ng th ng da màu u tiên c a nư c này, nh ng quy t sách k p th i c a Barack Obama ã giúp kinh t M vư t qua suy thoái. M t th i kh c áng chú ý khác trong năm 2009 i v i ông Obama là ngày 13/12 khi ông tr
  7. thành t ng th ng ương nhi m th 3 trong l ch s nư c M giành gi i Nobel hòa bình. Vào th i i m này, M v n tham chi n trong 2 cu c chi n tranh.
Đồng bộ tài khoản