Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon

Chia sẻ: Nyna Nyna | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
462
lượt xem
126
download

Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa học về Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon

  1. Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon 1. Ankan - Thuốc thử : Cl2 - Hiện tượng : Sản phẩm sau phản ứng làm hồng giấy quỳ ẩm - Phương trình : CnH2n+2 + Cl2 CnH2n+1Cl + HCl Chính HCl làm hồng giấy quỳ ẩm 2. Anken - Thuốc thử 1: Nước Brom (Màu da cam) - Hiện tượng : Làm mất màu nước Brom - Phương trình : CnH2n + Br2 CnH2nBr2 - Thuốc thử 2 : Dung dịch thuốc tím KMnO4 - Hiện tượng : Làm mất màu thuốc tím - Phương trình : 3 CnH2n + 2 KMnO4 + 4H2O 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH Với dung dịch KMnO4 đậm đặc và ở nhiệt độ cao thì nối đôi C=C dễ bị gãy cho ceton, axit hay CO2 tuỳ theo công thức cấu tạo của anken - Thuốc thử 3 : Oxi - Hiện tượng : Chất sau phản ứng tham gia phản ứng tráng gương - Phương trình : 2CH2=CH2 + O2 3. Ankađien (CnH2n-2) n 3 - Thuốc thử : Nước Brom - Hiện tượng : Làm mất màu nước Brom. - Phương trình : CnH2n-2 + 2Br2 CnH2n-2Br4 4. Ankin (CnH2n-2) - Thuốc thử 1 : Nước Brom - Hiện tượng : Làm mất màu nước Brom - Phương trình : CnH2n-2 + 2Br2 CnH2n-2Br4 - Thuốc thử 2 : Dung dịch thuốc thuốc tím - Hiện tượng : Làm mất màu dung dịch thuốc tím - Phương trình : 3C2H2 + 8KMnO4 3K2Cr2O4 + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O C2H2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2CO2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 4H2O 3C3H4 + 8KMnO4 + 12H2SO4 5CH3COOH + 5CO2 + 8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O - Thuốc thử 3 : Dung dịch AgNO3 / NH3 - Hiện tượng : Cho kết tủa màu vàng nhạt - Thuốc thử 4: Dung dịch CuCl2 trong NH3 - Hiện tượng : Cho kết tủa màu đỏ
  2. 5. Aren - Thuốc thử : Brom lỏng (Xúc tác là bột Fe) - Hiện tượng : Mất màu dung dịch Brom - Phương trình : CnH2n-6 + Br2 CnH2n-6Br + HBr 6.Toluen C6H5CH3 - Thuốc thử : Dung dịch đun nóng - Hiện tượng : Mất màu dung dịch thuốc tím - Phương trình :C6H5CH3 + 2KMnO4 C6H5COOK +2MnO2 + KOH + H2O Hoặc viết là : C6H5CH3 + 3[O] C6H5COOH + H2O 7. Stiren C6H5 - CH = CH2 - Thuốc thử : Dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường - Hiện tượng : Làm mất màu dung dịch thuốc tím - Phương trình : C6H5 - CH = CH2 + [O] C6H5 - CHOH - CH2OH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản