NHỮNG PHÁT KIẾN LỚN VỀ ĐỊA LÍ - Lịch sử lớp 10

Chia sẻ: dantri1209

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần : 1. Kiến thức - Hiểu được nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, thị trường cùng với con đường giao lưu thương mại giữa Tây Á và Địa Trung Hải bị ngăn cản là nguyên nhân các cuộc phát kiến địa lí. - Nắm được những cuộc phát kiến địa lí lớn và hệ quả của nó. 2. Tư tưởng - Giúp các em thấy được công lao của các nhà phát kiến địa lí, củng cố lòng tin vào thành quả của khoa học, hiểu rõ qui...

Nội dung Text: NHỮNG PHÁT KIẾN LỚN VỀ ĐỊA LÍ - Lịch sử lớp 10

NHỮNG PHÁT KIẾN LỚN VỀ ĐỊA LÍI. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần :

1. Kiến thức

- Hiểu được nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, thị trường cùng với

con đường giao lưu thương mại giữa Tây Á và Địa Trung Hải bị ngăn cản là

nguyên nhân các cuộc phát kiến địa lí.

- Nắm được những cuộc phát kiến địa lí lớn và hệ quả của nó.

2. Tư tưởng

- Giúp các em thấy được công lao của các nhà phát kiến địa lí, củng

cố lòng tin vào thành quả của khoa học, hiểu rõ qui luật phát triển của lịch

sử.

3. Kỹ năng

- Kĩ năng khai thác lựơc đồ “Những cuộc phát kiến địa lí” để xác định

đường đi của những cuộc phát kiến địa lí lớn.

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

- Lược đồ “Những cuộc phát kiến địa lí”, Bản đồ chính trị châu Âu.

- Sưu tầm tranh ảnh một số nhà thám hiểm.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC
1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi 1: Thế nào là lãnh địa? Đời sống kinh tế và chính trị trong các

lãnh địa như thế nào?

Câu hỏi 2: Nguyên nhân và vai trò của các thành thị trung đại?

2. Dẫn dắt vào bài mới

Một trong những thành tựu quan trọng của loài người ở thế kỉ XV là

tiến hành các cuộc phát kiến địa lí phát hiện ra châu Mĩ và đi vòng quanh thế

giới, đã đem lại nguồn của cải lớn về châu Âu. Vậy nguyên nhân nào dẫn

đến các cuộc phát kiến địa lí? Các cuộc phát kiến địa lí đó diễn ra như thế

nào? Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ra sao? Chúng ta vào tìm hiểu bài

học hôm nay để trả lời các câu hỏi nêu trên.3. Tổ chức các hoạt động trên lớpNội dung kiến thức HS
Hoạt động của thầy và trò
cần nắm nắm vững
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân 1. Nguyên nhân và điều kiện của

- GV nêu câu hỏi: Bước vào thời kì quá những phát kiến địa lí

độ từ chế độ phong kiến sang CNTB xã

hội Tây Âu nảy sinh những mâu thuẫn

gì?

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi, HS khác

có thể bổ sung cho bạn.

- GV nhận xét và chốt ý:

+ Do sự phát triển của sản xuất nên - Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu

nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, thị về nguyên liệu, vàng bạc, thị trường

trường ngày càng tăng, mà trong nước ngày cao.

không đáp ứng được, vì vậy cần sang

các nước phương Đông.

+ Con đường giao lưu buôn bán qua + Con đường giao lưu buôn bán qua

Tây Á và Địa Trung Hải bị người Thổ Tây Á và Địa Trung Hải bị người Thổ

Nhĩ Kì độc chiếm. Nhĩ Kì độc chiếm.

- GV nhấn mạnh: Cũng vào thời gian -Khoa học - kĩ thuật hàng hải có tiến

đó khoa học có bước tiến bộ đáng kể bộ: Hiểu biết về địa lý, đại dương, sử

như nghiên cứu dòng hải lưu và hướng dụng la bàn.

gió, la
bàn,... quan trọng nhất, vì chính nhờ có - Kĩ thuật đóng tàu có bước tiến quan

đó mà con người có những con tàu lớn trọng, đóng được những tầu lớn có thể

chở được nhiều người và lương thực đi xa và dài ngày ở các đại dương lớn.

thực phẩm nước uống cho những

chuyến đi dài ngày.

- GV trình bày rõ thêm: Các nhà hàng

hải có hiểu biết nhiều về đại dương, có

quan niệm đúng về hình dạng Trái đất,

đã vẽ được hải đồ ghi rõ các vùng đất

các hòn

đảo có dân cư. Máy móc, thiên la, la

bàn được sử dụng trong việc định

hướng đại dương bao la. Kĩ thuật đóng

tàu có nhiều tiến bộ người ta đã đóng

được những tầu có bánh lái và hệ

thống buồm lớn như tàu Ca-ra-ven.

- GV kết hợp giới thiệu hình ảnh tàu

Ca-ra-ven sưu tầm được.
Hoạt động 1: Làm việc cả lớp và cá 2. Các cuộc phát kiến lớn về địa lý

nhân

- GV trình bày : Bồ Đào Nha và Tây

Ban Nha là những nước tiên phong

trong các cuộc thám hiểm địa lí, khám

phá ra những miền đất mới.

- Tiếp đó, GV treo lược đồ trên bảng

yêu cầu HS dựa vào nội dung SGK

trình bày nội dung các cuộc phát kiến

địa lí, HS khác có thể bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý:

+ Năm 1487, B. Đi-a-xơ là hiệp sĩ - Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã đi vòng cực

“Hoàng gia” đã đi vòng cực Nam của Nam của lục địa châu Phi, đặt tên là

lục địa châu Phi, đặt tên là mũi Bão mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

+ Ngày 8 - 7 - 1497, Va-xcô đơ Ga-ma - Va-xcô đơ Ga-ma đã đến được Ca-li-

rời cảng Li-xbon đ sang phương Đông; cut Ấn Độ (5 - 1498)

tháng 5 - 1498, đã đến được Ca-li-cut

Ấn Độ, khi về ông được phong phó

vương Ấn Độ.
+ Tháng 8 - 1492, C.Cô-lôm-bô đã dẫn - Tháng 8 - 1492, C.Cô-lôm-bô đã đến

đầu đoàn thủy thủ về hướng Tây, sau 3 được Cu Ba và một số đảo vùng Ăng-ti

tháng ông đến được Cu Ba và một số là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ.

đảo vùng Ăng-ti nhưng ông tưởng lầm

là Ấn Độ. Tuy nhiên khẳng định C.Cô-

lôm-bô là người đầu tiên phát hiện ra

châu Mĩ.

+ Ph.Ma-gien-lan đi vòng qua điểm - Ph.Ma-gien-lan là người đã thực hiện

cực Nam của Nam Mĩ, tiến vào đại chuyến đầu tiên vòng quanh thế giới

dương mênh mông (ông đặt tên là Thái bằng đường biển (1519 - 1521).

Bình Dương). Tại Phi-líp-pin, ông bị

thiệt mạng do giao tranh với thổ dân.

Cuối cùng đoàn thám hiểm chỉ còn 1

thuyền và 18 thủy thủ khi về đến Tây

Ban Nha.

Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm 3. Hệ quả của phát kiến địa lý
- GV nêu câu hỏi: Hệ quả của các cuộc + Đem lại hiểu biết mới về Trái đất, về

phát kiến địa lý? những con đường mới, dân tộc mới.

- HS đọc SGK thảo luận, cử đại diện Thị trường thế giới được mở rộng.

nhóm trình bày. HS khác bổ sung. + Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan

- GV nhận xét và chốt ý: hệ phong kiến và sự ra đời của chủ

nghĩa tư bản.

+ Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc

địa và buôn bán nô lệ.4. Sơ kết bài học

- Kiểm tra nhận thức của học sinh đối với bài học thông qua các câu

hỏi ở đầu giờ học: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? Các

cuộc phát kiến địa lí đó diễn ra ra như thế nào? Hệ quả của các cuộc phát

kiến địa lí ra sao?

5. Dặn dò, bài tập về nhà

* Dặn dò:

- Học bài cũ.

- Trả lời các câu hỏi trong SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản