Những sai lầm trong chăm sóc trẻ sơ sinh

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
108
lượt xem
34
download

Những sai lầm trong chăm sóc trẻ sơ sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự lo lắng thái quá đôi khi khiến các bà mẹ trẻ dễ mắc sai lầm khi cho bé ăn, ngủ, tắm hay uống thuốc. Dưới đây là một số điều nên tránh khi chăm sóc trẻ trong năm đầu tiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những sai lầm trong chăm sóc trẻ sơ sinh

  1. Nh ng sai l m trong chăm sóc tr sơ sinh S lo l ng thái quá ôi khi khi n các bà m tr d m c sai l m khi cho bé ăn, ng , t m hay u ng thu c. Dư i ây là m t s i u nên tránh khi chăm sóc tr trong năm u tiên. Sai l m v cách cho tr ăn - Cho tr ăn không căn c vào nhu c u c a tr : Nhi u bà m cho con bú su t ngày, b t c khi nào qu y khóc, t p cho tr thói quen vòi vĩnh, bi ng ăn, qu y khóc và luôn òi b m. Tuy nhiên, cũng không nên quá máy móc v gi gi c cho con ăn, các b a cách nhau úng 3 ti ng, vì có nhi u em háu ói. - Cho tr bú kéo dài quá lâu. M t s ngư i không ch u n i khi nhìn con "ch t v t" trong quá trình cai s a và s khác cho r ng tr bú s a m càng lâu càng t t. H u qu là
  2. tr lên 4-5 tu i mà v n òi bú, gây b t ti n cho m và t o thói quen không t t cho tr . Nên cai s a cho con ngoài m t tu i, cùng l m là n 18-24 tháng tu i. - Cho tr ăn b sung không úng tu i, gây nh hư ng x u cho s c kh e c a bé. Cho tr ăn b t s m quá (trư c 4-6 tháng tu i) ho c quá nhi u so v i tháng tu i (m i 5-6 tháng ã cho ăn t i 4 b a b t/ngày) là hoàn toàn không t t cho h tiêu hóa c a tr . Tr ăn không tiêu, sinh tư t, i ngoài phân s ng, d n d n b viêm ru t già, i ti u ra máu, lâu dài s sinh r i lo n tiêu hóa. Ngư c l i, khi tr ngoài 4-6 tháng tu i mà v n chưa ư c ăn thêm thì không chóng l n. - Cho tr ăn quá nhi u tr ng. Không nên cho bé ăn m i ngày 1 qu tr ng ho c hơn. Khi ư c 1 tu i, ch nên cho tr ăn 2 ho c 3 lòng tr ng qu y chín v i b t m i tu n. - Không cho tr ăn hoa qu và u ng thêm nư c l c. Khi bé b t u ăn b sung, có th cho tr ăn thêm nư c qu ho c qu tươi nghi n cung c p thêm lư ng vitamin. Tr ư c 8-9 tháng có th ăn chu i tiêu chín nghi n nát. Khi tr dư i m t tu i, chưa bi t òi u ng khi khát, các bà m c n
  3. chú ý cho bé u ng nư c y , c bi t là trong nh ng ngày hè nóng n c. Sai l m trong cách t m Nhi u ngư i ng i t m cho tr vì ch thi u c n tr ng là bé có th nhi m l nh, c m cúm. c bi t, khi tr m b nh, nhi u ngư i không h t m r a cho tr trong m t th i gian dài, gây kéo dài t m hơn. Chú ý, sau nh ng kỳ m b nh hay trong nh ng ngày rét, c n lau r a, t m nhanh cho tr b ng nư c m và m ngay sau khi t m phòng nhi m l nh. Sai l m v dùng thu c Khi con m, các bà m d m t tinh th n, cho tr u ng b t c th thu c nào ư c mách b o (k c l i khuyên t nh ng ngư i không có chuyên môn y khoa). Vi c này th c t có th khi n tr b nh n ng thêm. - ng tr m n ng quá ho c s t cao kéo dài m i mang n th y thu c. - ng cho tr dùng quá nhi u sinh t vì có nhi u lo i như A và D s gây h i cho tr n u không bi t cách dùng úng.
  4. - ng v i vã t ng cho tr u ng thu c, c bi t không nên cho tr u ng thu c dành cho ngư i l n ho c v i li u lư ng như c a ngư i l n. - ng t dùng nh ng th thu c như sulfamide, auréomycine, tifomycine, pénicilline, streptomycine, rimifon, émitine... trong khi còn chưa rõ con mình m c b nh gì. N u không, các thu c này s gây nh n thu c. - ng quan ni m tiêm lúc nào cũng t t. ôi khi có nh ng cách ch a ơn gi n hơn, ch c n u ng mà v n r t hi u qu . Sai l m v cách cho tr ng : Sau b a ăn, tr r t hay bu n ng , ch c n b m t lúc, ru nhè nh r i t tr ng cho thành l . Không nên b m tr lâu trên tay, gây ra thói quen không t t tr .
Đồng bộ tài khoản