NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: thuynguyen

Công nghệ sinh học là một ngành khoa học mũi nhọn không giống với vi sinh vật công nghiệp đã có từ xa xưa với kỹ nghệ sản xuất rượu, bia, sữa chua, phomat, nước chấm ,.... Theo liên đoàn công nghệ sinh học Châu Âu (EFB) thì công nghệ sinh học là sự kết hợp các ngành khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ nhằm ứng dụng các vi sinh vật , các tế nbaof, .....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản