Những thiếu sót của Basel I và nội dung cơ bản của Basel II

Chia sẻ: viettuan

Uỷ ban Basel đóng vai trọng quan trọng trong việc chuẩn hoá hoạt động của ngân hàng trên toàn thế giới

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản