Những thói quen xấu của các phó nháy máy ảnh số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
131
lượt xem
54
download

Những thói quen xấu của các phó nháy máy ảnh số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy ảnh KTS đã và đang thay thế máy dùng phim truyền thống trong hành trang các nhiếp ảnh gia, từ những người bán chuyên cho đến chuyên nghiệp. Máy KTS đem lại nhiều lợi thế hơn hẳn sản phẩm truyền thống, nhưng lại tạo cho chủ nhân những thói quen xấu khi chụp ảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những thói quen xấu của các phó nháy máy ảnh số

  1. Nh ng thói quen x u c a các phó nháy máy nh s Máy nh KTS ã và ang thay th máy dùng phim truy n th ng trong hành trang các nhi p nh gia, t nh ng ngư i bán chuyên cho n chuyên nghi p. Máy KTS em l i nhi u l i th hơn h n s n ph m truy n th ng, nhưng l i t o cho ch nhân nh ng thói quen x u khi ch p nh. 1. Không ki m tra kĩ ph ki n trư c khi lên ư ng Chuy n du l ch dài ngày ư c chu n b r t kĩ lư ng, m i th u hoàn h o cho n khi b n phát hi n mình quên .. th nh máy
  2. nh nhà. Ho c t hơn, b n quên em theo pin sơ cua, quên s c, và máy h t pin gi a ch ng… Nh ng sai sót xu t phát t tính thi u c n th n, ãng trí ó có th làm h ng c chuy n i c a b n. 2. Không ki m tra thi t l p ISO ây là m t trong nh ng l i ph bi n nh t khi ch p nh b ng máy KTS. Nhi u “phó nháy” ch nh t i nút ISO khi c n ch nh nh y sáng cao hơn, và cho r ng thông s này luôn m c “như ý” và cu i cùng “gi t mình” khi xem l i nh. ó là lý do r t nhi u th nh th i KTS mu n ch s ISO hi n th ngay trên kính ng m máy nh tránh nh ng b c nh “b t ng ” sau này. 3. Photoshop hay không? Máy nh s g n li n v i các công c s a nh, dù b n có mu n ch i b nó hay không. Và qu th t Photoshop cũng như các ph n m m
  3. s a nh khác là tr th c l c cho các “phó nháy” th k 21, giúp s a ch a các l i v n v t e do phá h ng s hoàn h o c a b c nh. Tuy nhiên, nh c a b n s có ch t lư ng hơn r t nhi u n u ch p úng và p ngay trên t trên máy, thay vì “t c lư i ch p i” v i tư tư ng s s a sau b ng photoshop. 4. Thay i phơi sáng ngay trên nh g c S a i phơi sáng (exposure) ngay trên nh g c (RAW) không ph i ý tư ng hay ho. N u c n, ch nên ch nh s a trong m t gi i h n nh t nh, do quá sáng ho c quá t i ngay t nh g c trên máy u là nh ng l i không th c u vãn. 5. Nh n nút “xoá nh” quá v i vàng L i th l n nh t c a máy nh KTS là xoá i s n ph m không mong mu n trong mà không ph i b n tâm v pin. Tuy nhiên màn hình LCD xem trư c nh không ph i lúc nào cũng hi n th úng màu s c th c; xoá v i vàng nh m sang nh khác; quá trình tìm nh, xem nh, xoá nh qua màn hình LCD r t hao pin; và vi c xem-xoá nh liên ti p làm b l nh ng kho nh kh c áng giá là 4 lý do chính khi n b n suy nghĩ l i v xem-xoá nh ngay sau khi ch p.
  4. 6. ng kính m i, hay máy nh m i? Máy nh KTS là s n ph m hi-tech, và như m i hi-tech khác, các nhà s n xu t “ra lò” m u máy m i liên ti p. V i tư cách “phó nháy” ch không ph i “ngư i tiêu dùng”, b n c n nh n th c rõ nhu c u c a mình, và ôi khi m t b lens m i là l a ch n t t hơn nhi u so v i m t chi c máy nh m i. 7. l i cho hoàn c nh Khi không th ch p ư c b c nh như ý, ôi khi chúng ta th t lên “giá mà có ng kính (máy nh) t t hơn”… Nhưng nên nh r ng, b c nh p hay không nh ngư i ch p, không ph i hoàn toàn do máy. M t máy nh c p trung ư c ngư i có kĩ thu t t t s d ng s cho ra nh ng b c nh tuy t v i hơn m t máy cao c p do “th ch p” không chuyên dùng.
Đồng bộ tài khoản