Những tính chất cơ bản của thép xây dựng_chương 1

Chia sẻ: ntgioi120405

Thép xây dựng từ quặng (Fe2O3, Fe3O4) luyện trong lò dưới tác dụng nhiệt được gang (%C1.7%), tiếp tục luyện và khử bớt C trong gang sẽ được thép ( %C

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản