Những vấn đề cơ bản về CK và TTCK Phần 2

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
74
lượt xem
17
download

Những vấn đề cơ bản về CK và TTCK Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bù trừ, thanh toán CK bao gồm hệ thống chuyển tiền và hệ thống chuyển CK để hoàn tất GD mua bán CK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề cơ bản về CK và TTCK Phần 2

 1. 3.2. Bù trừ, thanh toán • Khái niệm bù trừ, thanh toán • Chức năng • Các phương thức thanh toán 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 1
 2. 3.2.1. Khái niệm • Hệ thống bù trừ, thanh toán CK bao gồm hệ thống chuyển tiền và hệ thống chuyển CK để hoàn tất GD mua bán CK • Bù trừ - khớp các GDCK cùng loại, cùng ngày thanh toán  đưa ra số chênh lệch cuối cùng mà các TCTG thực phải trả 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 2
 3. 3.2.2. Chức năng • Đối chiếu chi tiết GD giữa các bên đối tác • Bù trừ tiền, CK • Thực hiện chuyển tiền và CK • GS đảm bảo tiền/CK thanh toán đủ và đúng hạn • Ưu: + Giảm chi phí GDCK + Giảm rủi ro và chi phí cho chủ SHCK 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 3
 4. Hai giai đoạn • Giai đoạn bù trừ • Giai đoạn thanh toán 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 4
 5. Giai đoạn bù trừ • Bước 1: Đối chiếu, xác nhận GD, đưa ra kết quả bù trừ các GD và in chứng từ thanh toán • Đối chiếu GD là quá trình kiểm tra các thông tin chi tiết về GD giữa các bên • Xác nhận GD là việc một bên tham gia GD đưa ra báo cáo GD và bên kia chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận lại các GD  07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 5
 6. Giai đoạn bù trừ (tiếp) • Bước 2: Bù trừ - khớp các GDCK cùng loại, cùng ngày thanh toán  đưa ra số chênh lệch cuối cùng mà các TCTG thực phải trả 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 6
 7. Giai đoạn thanh toán • Thanh toán là bước cuối cùng để hoàn thành các nghĩa vụ của các bên trong một GD, đó là trả tiền và/hoặc giao CK • Ba phương thức thanh toán: + Thanh toán từng GD + Bù trừ song phương + Bù trừ đa phương 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 7
 8. Ví dụ: Kết quả lệnh mua/bán CK đã được khớp (1) Bên A bán cho bên B 100 CP giá 18.000đ/CP (2) Bên A mua của bên B 200 CP giá 18.100đ/CP (3) Bên A bán cho bên C 100 CP giá 18.100đ/CP (4) Bên A mua của bên C 200 CP giá 18.000đ/CP (5) Bên A bán cho Thanh Huong-UBCKNN CP 07/20/10 bên D 200 8 giá18.100đ/CP
 9. Thanh toán từng giao dịch Sơ đồ (nghìn đồng) Lượng Đơn giá Trả-/nhận+ A B -100 18,0 +1.800 A B +200 18,1 -3,620 A C -100 18,1 +1,810 A C +200 18,0 -3,600 A D -200 18,1 +3,620 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 9
 10. Thanh toán từng giao dịch (tiếp) • Đặc điểm • Số lần thanh toán giao dịch của A là: 5 lần • Tổng số CP mà A phải giao/nhận là: 800 CP • Tổng số tiền A phải trả/nhận: 14.450.000 đ 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 10
 11. Thanh toán từng giao dịch (tiếp) Ưu • Một GD không thanh toán => GD khác vẫn hoàn tất Nhược điểm: • Khả năng tài chính mạnh (hoặc có khả năng vay ngân hàng) để thanh toán cho tất cả các GD có cùng ngày thanh toán • Không có tổ chức chịu tr/nhiệm hoàn tất GD 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 11
 12. Bù trừ song phương Khái niệm: • Bù trừ song phương là phương thức thanh toán trong đó toàn bộ các GD CK cùng loại đã khớp trong một phiên GD giữa các cặp đối tác được bù trừ đưa ra số tiền hoặc CK mỗi bên thực phải trả  07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 12
 13. Bù trừ song phương (tiếp) Sơ đồ (nghìn đồng) Lượng Đơn giá Trả-/nhận+ A B -100 18,0 +1.800 A B +200 18,1 -3,620 +100 * -1,820 A C -100 18,1 +1,810 A C +200 18,0 -3,600 +100 * -1,790 A D -200 18,1 +3,620 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 13
 14. Bù trừ song phương (tiếp) • Số lần thanh toán GD: 3 Lần • Số cổ phiếu A phải trả/nhận: 100+100+200=400 • Số tiền A phải trả/nhận: +1820+1790+3620=7.230.000 đ 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 14
 15. Bù trừ đa phương Khái niệm • Bù trừ đa phương là phương thức thanh toán trong đó toàn bộ các GD CK cùng loại trong một phiên GD giữa nhiều đối tác được bù trừ để tìm ra số tiền hoặc CK thực phải trả của mỗi bên  07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 15
 16. Bù trừ đa phương (tiếp) • A T B • A T B • A B C • A T C • A TT D 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 16
 17. Bù trừ đa phương (tiếp) A Lượng CK Đơn Trả-/nhận Các đối giá(nghìn + tác đ) Bán -100 18,0 +1.800 B Mua +200 18,1 -3.620 B Bán -100 18,1 +1.810 C Mua +200 18,0 -3.600 C Bán -200 18,1 +3.620 D 07/20/10 0 Thanh Huong-UBCKNN +10 17
 18. Bù trừ đa phương (tiếp) • Số lần thanh toán giao dịch của A là: 1 lần • Số CP A phải giao/nhận là: +100 - 200 + 100 - 200 + 200 = 0 • Số tiền A phải giao/nhận là: • +1.800.000 - 3.620.000 + 1.810.000 -3.600.000 + 3.620.000 = + 10.000 07/20/10 (đ) Thanh Huong-UBCKNN 18
 19. Bù trừ đa phương (tiếp) Ưu điểm: • Giảm số CK giao/nhận, giảm số tiền thanh toán • Giảm rủi ro • Tăng lượng CK GD 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 19
 20. GD chỉ hoàn tất khi a/ Tờ CK được giao cho người mua, hoặc b/ CK được chuyển khoản qua TK khi CK được PVC hoá hoặc bất động hoá 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản