Nhượng quyền thương mại là gì?

Chia sẻ: chucxinh

Một nhượng quyền thương mại là môtj sự thỏa thuận hay cấp phép giữa hai tổ chức pháp lý độc lập

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản