Nhượng quyền thương mại là gì?

Chia sẻ: chucxinh

Một nhượng quyền thương mại là môtj sự thỏa thuận hay cấp phép giữa hai tổ chức pháp lý độc lập

Nội dung Text: Nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại là gì?
Chúng ta có thể đều đã nghe nói tới những hợp đồng nhượng quyền có giá trị hàng tỉ đô la. Nhưng không
phải ai cũng hiểu rõ nhượng quyền thương mại là gì?


Một nhượng quyền thương mại là một sự thỏa thuận hay cấp phép giữa hai
tổ chức pháp lý độc lập trong đó cho phép :

-Bên nhận quyền có quyền tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ sử dụng phương
pháp hoạt động của bên giao quyền.

- Bên nhận quyền có trách nhiệm phải trả cho bên giao quy ền các kho ản
phí cho các quyền lợi này.

- Bên giao quyền có trách nhiệm phải cung cấp các quyền lợi và trợ giúp
cho bên nhận quyền.

Bên giao quyền: 1. Sở hữu thương hiệu 2. Cung cấp các trợ giúp: đôi
khi là tài chính, quảng cáo, tiếp thị và đào tạo. 3. Nhận các phí.

Bên nhận quyền: 1. Được phép sử dụng thương hiệu. 2. Mở rộng kinh
doanh với sự trợ giúp của bên giao quyền. 3. Trả phí.

Các loại hình nhượng quyền thương mại
Có hai loại nhượng quyền thương mại chính, đó là: phân phối sản phẩm và hình thức kinh doanh.


Hình thức nhượng quyền thương mại phân phối sản phẩm đơn giản là
bán sản phẩm của người giao quyền và đây là mối quan hệ giữa người cung
cấp và người bán hàng.

Một vài nhượng quyền thương mại phân phối hàng hóa giống nhau :

-Pepsi

-Dầu Exxon

-Công ty ô tô Ford
Mặc dù nhượng quyền phân phối sản phẩm chiếm phần lớn tổng doanh số
bán lẻ, nhưng phần lớn các nhượng quyền thương mại ngày nay là cơ hội
hình thức kinh doanh.

Nhượng quyền thương mại hình thức kinh doanh , mặt khác, không
những chỉ sử dụng hàng hóa, dịch vụ và thương hiệu của người giao quyền
mà còn cả một phương pháp đầy đủ để điều hành một doanh nghiệp như là
một cuốn cẩm nang về kế hoạch tiếp thị và hoạt động. Nhượng quy ền hình
thức kinh doanh là hình thức phổ biến nhất của nhượng quyền thương mại.

Theo tờ báo USA Today, 10 cơ hội nhượng quyền phổ biến nhất trong lãnh
vực này là:

- Đồ ăn nhanh – Dịch vụ - Nhà hàng – Xây dựng – Dịch vụ kinh doanh – Bán
lẻ - máy móc tự động – Dịch vụ bảo dưỡng - Bán lẻ thức ăn – Khách sạn.

Những thuận lợi và bất lợi khi sở hữu một nhượng
quyền
Cập nhập: 3/11/2009


Rất nhiều thuận lợi và bất lợi khi sở hữu một nhượng quyền cần phải cẩn thận đánh giá trước khi quyết
định mua một nhượng quyền.


Những thuận lợi:
-Một nhượng quyền thương mại cho phép người nhận quyền một mức độ
độc lập nhất định ở nơi họ điều hành kinh doanh.
-Một nhượng quyền thương mại cung cấp sản phẩm và dịch vụ đã được
xác lập có nghĩa là nó đã được hưởng sự công nhận về thương hiệu
rộng rãi. Điều này giúp cho bên nhận quyền thu được nhiều lời ích từ
sự hiểu biết của khách hàng mà điều này phải tốn hàng năm trời mới
có được.
-Nhượng quyền thương mại làm tăng khả năng thành công trong kinh
doanh của bạn vì bạn đang làm việc với sản phẩm và phương pháp đã
được chứng minh là thành công.
-Nhượng quyền thương mại có thể hấp dẫn người tiêu dùng bởi một mức
độ chắc chắn về chất lượng và không thay đổi vì nó đã được ký kết
bằng một hợp đồng nhượng quyền.
-Nhượng quyền thương mại có thể đem đến những trợ giúp ban đầu quan
trọng như: + Lựa chọn vị trí, + Thiết kế và xây dựng + Tài chính ( cho
một số trường hợp ) + Đào tạo và chương trình khai trương.
-Nhượng quyền thương mại còn tiếp tục các hỗ trợ sau: + Đào tạo + Tiếp
thị tại địa phương và toàn quốc + Lộ trình hoạt động và các trợ giúp
khác về hoạt động + Tiếp tục trợ giúp về quản lí và giám sát + Tăng
sức mua và tiếp cận các phi vụ mua bán lớn ( một vài trường hợp).
Những bất lợi:
-Ngoài phí nhượng quyền ban đầu, bên nhận quyền còn phải tra thêm phí
bản quyền và phí quảng cáo.
-Bên nhận quyền phải rất cẩn thận cân đối những hạn chế và trợ giúp từ
bên giao quyền với khả năng sẵn có của họ để quản lí kinh doanh.
-Kết quả cuối cùng là hình ảnh của cả hệ thống bị huỷ hoại nếu các bên
nhận quyền hoạt động quá kém hay bên giao quyền gặp một số vấn
đề phát sinh không kiểm soát được.
-Điều khoản về thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thường rất hạn chế,
bên nhận quyền có thể ít hay không được tham gia vào điều khoản kết
thúc hợp đồng.
-Bên nhận quyền không được hoàn toàn độc lập. Bên nhận quy ền bu ộc phải ho ạt
động kinh doanh theo qui trình và hạn chế bởi bên giao quyền theo h ợp đ ồng
nhượng quyền. Những hạn chế này thường bao gồm sản ph ẩm hay d ịch v ụ mà
có thể được cung cấp, giá cả, lãnh thổ địa lý. Đối với một số ng ười, đây là m ối
bất lợi nhất để trở thành bên nhận quyền.
-Sở hữu một nhượng quyền cho phép bạn kinh doanh cho mình nh ưng không ph ải

bạn làm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản